autor: Martin Brix
dátum: 24.01.2014
zdroj: Čerstvé Ovocie


2% aby dobré veci boli videné

2 %

Aj Vy alebo Vaša firma môže poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Nejde o daň navyše, rozhodnete o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom rozpočte, ale bude prevedená v prospech vami vybranej neziskovej organizácie.

 

Pre ČO?! 

Čerstvé Ovocie, n.o. prináša mladý dizajn, umenie a kultúru bližšie k vám. Otvára dvere mladým nádejným umelcom a predstavuje nové tváre z oblasti dizajnu, architektúry a výtvarného umenia. Každý rok organizuje nové podujatia, aby sa rozšíril priestor na diskusiu, zábavu aj vzdelávanie. Ak Vás to s nami ešte stále baví a radi by ste nás podporili, môžete tak urobiť práve darovaním 2 % !

 

Ako?

Právnické osoby, darovanie 2 % je súčasťou daňového priznania. Daňové priznanie treba doručiť a daň uhradiť do 31. marca. Právnické osoby  môžu poukázať 1,5 % (2%) z dane aj viacerým prijímateľom. Výška 2 percent v prospech prijímateľa ( Čerstvé Ovocie, n.o.)  musí byť minimálne 8,30 €.

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2014:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/

Fyzické osoby. Vyberiete Čerstvé Ovocie zo zoznamu prijímateľov 2% na rok 2014. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32€

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2014:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-fyzicke-osoby/

Ak ste zamestnanec, požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. februára o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla pošlite alebo osobne doručte oba formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/

 

Údaje potrebné od nás pre vás:

Organizácia: Čerstvé Ovocie, n.o.
Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 9, 811 02 Bratislava
IČO: 45 734 232
DIČ: 2023121298

Číslo účtu nebudete potrebovať, pretože Daňový úrad všetko vyrieši za vás. Ak by ste nás však chceli podporiť priamo, za čo vám budeme veľmi vďační, všetky potrebné informácie nájdete tu!: http://www.cerstveovocie.sk/podpora

Vaša podpora nám veľmi pomôže pokračovať v našich aktivitách. Ďakujeme.