Projekty

Vlajkové projekty Čerstvého Ovocia, ktorými sú momentálne projekt Urban Market a Galleria Cvernovka (uzol kultúry). Takisto veľa spolupracujeme s pozitívnymi a šikovnými ľuďmi a zapájame sa do menších projektov a projektíkov.

Podujatia

Termíny najbližších podujatí ešte niesu známe.

JUST PLAYIN'
Projekty / JUST PLAYIN'

JUST PLAYIN' je formát komorej debaty v priateľskej atmosfére o tvorbe beatov, procesoch vzniku ale aj prirodzených hudobných emóciách.

URBAN MARKET
Projekty / Urban Market

Urban Market v niektorých smeroch vybočuje od mestského spôsobu života a v niektorých smeroch zase od marketu, najmä sortimentom ponúkaných výrobkov a programom, kde majú okrem dizajnu a ručne ponúkaných originálnych diel od desiatok autorov priestor aj workshopy, prednášky, diskusie, koncerty, výstavy, streetart či módne prehliadky.

ČERSTVÉ OVOCIE_LIVE
Projekty / ČERSTVÉ OVOCIE_LIVE

Okrem organizovania marketov a kultúrnych podujatí, chodieva Čerstvé Ovocie každý utorok do Rádia_FM. Vždy po 15.00 Nikola a Brixo spolu s Luciou a Mizzim hovoria o zaujímavých projektoch, návrhároch, móde, životnom štýle, dizajnoch, nápadoch a iných skutočnostiach, ktoré by mali byť každému z nás viac na očiach.

TUTO
Projekty / TUTO

Jednou rozsiahlejšou vetou: "Ide o multifunkčný a multikultúrny priestor s kreatívnou kaviarňou s príjemnou atmosférou, kde sa budú stretávať dobrí ľudia všetkých vekových kategórií a skupín."

URBAN ART SESSION
Projekty / Urban Art Session

Podujatie s edukačným charakterom snažiace sa priblížiť širšej verejnosti „urban art“, čiže umenie vznikajúce v meste, na sídlisku, ako aj motivovať mladých ľudí žijúcich v centrách miest a ich sídliskách a obytných mestských štvrtiach ku kreatívnej tvorbe, sebarealizácii. Takisto umožniť stretnutie autorov, umelcov, ich fanúšikov za účelom vzájomnej výmeny skúseností, ...

SINGULARCH
Projekty / SINGULARch

Projekt SINGULARch je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc však aj do medziodborových sfér. Cieľom je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, ale aj psychologickej a sociologickej.

CVERNOVKA
Projekty / Cvernovka

Vznik nového multikultúrneho industriálneho priestoru na pôde historickej budovy cvernovej továrne v centre Bratislavy, otvára nám všetkým nový rozmer v oblasti výstavníctva a eventových aktivít.

SPOLUPRáCE
Projekty / Spolupráce

Projekty na ktorých sme participovali, ktorých sme súčasťou. Združenia, organizácie a jednotlivci, s ktorými spolupracujeme, ktorých podporujeme alebo oni pomáhajú nám.