autor: Martin Brix
dátum: 12.02.2016
zdroj: Čerstvé Ovocie


2% VAŠEJ STRAVY BY MALO TVORIŤ ČERSTVÉ OVOCIE

2 %

Aj Vy alebo Vaša firma môže poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Nejde o daň navyše, rozhodnete o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom rozpočte, ale bude prevedená v prospech vami vybranej neziskovej organizácie.

Pre ČO?! 

Čerstvé Ovocie, n.o. prináša mladý dizajn, umenie a kultúru bližšie k vám. Otvára dvere mladým talentovaným umelcom a predstavuje nové tváre z oblasti módy, dizajnu, architektúry a výtvarného umenia ale aj s presahom do iných kreatívnych odvetví. Každý rok organizuje nové podujatia, aby sa rozšíril priestor na diskusiu, zábavu aj vzdelávanie. Ak Vás to s nami ešte stále baví a radi by ste nás podporili, môžete tak urobiť práve darovaním 2 %!

Údaje potrebné od nás pre vás:

Organizácia: Čerstvé Ovocie, n.o.
Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 9, 811 02 Bratislava
IČO: 45 734 232
DIČ: 2023121298

Číslo účtu nebudete potrebovať, pretože Daňový úrad všetko vyrieši za vás. Ak by ste nás však chceli podporiť priamo, za čo vám budeme veľmi vďační, všetky potrebné informácie nájdete tu!: http://www.cerstveovocie.sk/podpora

Vaša podpora nám veľmi pomôže pokračovať v našich aktivitách. Ďakujeme.


Postup pre poukázanie 2% dane


Ak ste zamestnanec, ktorému daňové priznanie podáva zamestnávateľ

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane.

2. Vypočítajte si 2% resp. 3% (ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku) z Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 3,32€).

3. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane

4. Obe tlačivá doručte najneskôr do 30. apríla 2016 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. (Ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku, priložte ešte k obom tlačivám potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.)

POZOR: Svoje 2% nám môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2015 vyššia ako 150€ (podiel Vašich 2% teda musí byť minimálne 3€)
 

Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

1. Vyplňte si daňové priznanie (Typ A, Typ B).

2. Vypočítajte si 2% resp. 3% (ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku) z Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 3,32€).

3. Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi.

4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2016 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. (Ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku, priložte ešte k obom tlačivám potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.)

5. Nezabudnite do tohto termínu zaplatiť daň z príjmov.


Ak ste právnická osoba

1. Vyplňte si daňové priznanie

2. Vypočítajte si 1,5% (2%) z Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 8,30€).

3. Ak ste v roku 2015, príp. do 31.3.2016 NEDAROVALI financie vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môžete poukázať iba 1,5% z dane.

4. Ak ste v roku 2015, príp. do 31.3.2016 DAROVALI financie vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môžete poukázať 2% z dane.

5. Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi.

6. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2016 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

7. Nezabudnite do tohto termínu zaplatiť daň z príjmov.


Všetky potrebné tlačivá nájdete aj na www.rozhodni.sk.

Nájdete nás aj v oficiálnom Zozname príjmateľov dane na rok 2016.