autor: Martin Brix
dátum: 16.02.2015
zdroj: tlačová správa


4. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE: AXOR H2O STORY

Bathroom for Space station | koupelna pro dlouhodobý pobyt na vesmírné stanici
1. 2. 2015 – 31. 5. 2015

Bližší informace a registrace: www.h2ostory.cz / www.h2ostory.sk

AXOR H2O STORY
4. ročník mezinárodní studentské soutěže
Téma soutěže: Bathroom for Space station
Podtéma: Koupelna pro dlouhodobý pobyt na vesmírné stanici
Letní semestr 2015

Ve spolupráci: Fakulta architektury ČVUT v Praze, Fakulta architektury VUT v Brně, Fakulta umění a designu v Ústí nad Labem, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Fakulta umení Technickej Univerzity v Košiciach, Fakulta architektúry STU v Bratislave, Akademie výtvarných umění v Praze.

Vyhlašovatel soutěže společnost Hansgrohe ve spolupráci s vydavatelstvím Jaga Media, s. r. o. vyhlašují jednokolovou, veřejnou, ideovou a anonymní soutěž pro studenty architektury a designu. Cílem soutěže je podpora tvůrčí práce a konfrontace pohledů vysokoškolských studentů na problematiku hygienických prostor interiéru. Prohloubení znalostí o výrobcích Axor a možnosti jejich využití v praxi. Předmětem soutěže je ideový návrh ztvárnění koupelny, která je nejen kulisou H2O story dnešní doby. Pojetí koupelny není limitováno omezeními, jakými je architektonický kontext. Jediným omezením je její návrh v prostoru s celkovou plochou do 40 m2. Koupelna může být situována v libovolném prostoru. Do návrhu by bylo vhodné zapracovat výrobky značky Axor.
„Bathroom for Space station“ - koupelna pro dlouhodobý pobyt na vesmírné stanici. Řešte konflikt: kompaktnost a úspornost versus faktor nutné psychohygieny a relaxu. Uvažujte také nad vlivem „gravitace“. Hlavním kritériem je funkčnost, kreativita, neotřelost návrhu, forma prezentace a její realizovatelnost v rámci výstavy Designblok 2015.
Při návrhu interiéru může autor využít výrobky z portfolia Axor, případně může navrhnout vlastní výrobky s originálním designem (třeba brát ohled i na proveditelnost díla), které v daném interiéru použije. Používání konkurenčních výrobků se nepovoluje.
Povinností účastníků je registrace soutěžících, která je možná ode dne vyhlášení soutěže, tj. od 1. 2. 2015 do 31. 5. 2015, a to vyplněním registračního formuláře a jeho zasláním na adresu vyhlašovatele/

sekretariátu soutěže.

Důležité termíny
Soutěž byla vyhlášena: 1. 2. 2015
Termín pro odevzdání soutěžních návrhů: od 1. 2. 2015 do 31. 5. 2015 do 16:00 hod.
Datum zasedání poroty: 10. 6. 2015
Termín spuštění internetového hlasování veřejnosti: červen 2015
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže na výstavě Designblok 2015: 5. – 11. říjen 2015
Soutěžní práce odevzdá soutěžící ve formě prezentačního panelu ve formátu B1, který bude obsahovat textovou i grafickou část. Vítězný návrh se bude realizovat v rámci výstavy Designblok Praha 2015. Proto součástí projektu při jeho odevzdávání musí být i studie, jak by tento projekt, pokud vyhraje, mohl být prezentován na Designbloku 2015. Každý soutěžící odevzdá návrh pouze v elektronické podobě. Žádná část soutěžního návrhu nesmí být označena jakýmkoliv identifikačním údajem nebo grafickou značkou, resp. logem, které by mohly narušit anonymitu.

Porota
Porota je osmičlenná s mezinárodním zastoupením. Pět členů poroty přestavují renomovaní architekti z ČR a ze SR. Dva členové zastupují vyhlašovatele soutěže a jeden člen je zástupcem médií.
Jaroslav Wertig (CZ)
Jerry Koza (CZ)
Rudolf Netík (CZ)
Kalin Cakov (SK)
Viktor Šabík (SK)
Za vyhlašovatele:
Manuel Züfle (Axor)
Ladislav Grebec (Hansgrohe)
Matej Šišolák (Jaga Media)

Odměny
Cena poroty
Absolutní vítěz studentské soutěže získá odměnu v podobě představení svého soutěžního návrhu, resp. jeho části, který bude prezentován na akci Designblok 2015. Dále také získá možnost zúčastnit se návštěvy u značky Axor v Německu, kde bude moci shlédnout vývoj a výrobu nových výrobků.

Cena veřejnosti
Cena hlasující veřejnosti na webovské stránce www.h2ostory.cz bude udělena návrhu s nejvyšším počtem hlasů získaných v internetovém hlasování. Autor díla, které získá nejvíce hlasů veřejnosti, získá možnost zúčastnit se návštěvy u značky Axor v Německu, kde bude moci shlédnout vývoj a výrobu nových výrobků. Všechny cestovní výdaje bude hradit vyhlašovatel soutěže.