autor: Martin Brix
dátum: 14.10.2019
zdroj: Slovenské centrum dizajnu


AKÉ SÚ SÚČASNÉ DIZAJNOVÉ TRENDY?

Príďte sa pozrieť na tých najlepších na výstavu Národnej ceny za dizajn 2019 

Národná cena za dizajn je dlhoročným prestížnym projektom, ktorý spoločne udeľujú Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry SR. Aktuálny ročník patrí produktovému dizajnu a prácam zrealizovaným počas rokov 2017 a 2018. Ocenené práce postupujú na výstavu, ktorá potrvá od 9. 10. do 1. 12. 2019.

Národná cena za dizajn (NCD) je udeľovaná už od roku 1993, vtedy ešte pod názvom Dobrý dizajn. Súťaž je určená všetkým polohám dizajnu. Riaditeľka Slovenského centra dizajnu, Mária Rišková, hovorí, v akých kategóriách sa súťaží tento rok: „Národná cena za dizajn má v každom ročníku, či sa týka produktového alebo komunikačného dizajnu, stabilne dve veľké kategórie – profesionálny dizajn za výrobky, produkty, diela uvedené na trh a študentský dizajn za projekty od študentov kreatívnych odborov z oblasti dizajnu. Tretia kategória podlieha premenám, z experimentálneho sa pred dvomi rokmi stala kategória dizajn s pridanou hodnotou za spoločensky a technologicky významné diela a projekty bez spolupráce s klientmi. Okrem týchto najväčších kategórií máme osobitné ceny, napríklad cenu za kultúrny prínos v oblasti dizajnu alebo porota udelila tento rok aj svoju cenu. Mimoriadne sú v roku 2019 dve ocenenia – v spolupráci so spoločnosťou Repairably udelí SCD osobitnú cenu za opraviteľný dizajn a cenu za mimoriadny prínos v oblasti výskumu dizajnu jednej z najvýznamnejších osobností výskumu na Slovensku.“

Kurátor výstavy, Marián Laššák, hodnotí prihlásené práce tohto ročníka NCD nasledovne: „Myslím, že prihlásené práce, pokiaľ o nich hovoríme všeobecne, odrážali realitu dizajnérskej scény na Slovensku. Tú charakterizuje veľmi silný potenciál, ktorý však naráža na pomaly sa rozvíjajúcu infraštruktúru v tejto oblasti. Prihlásené práce reprezentovali celú šírku záberu dizajnérskej tvorby, od priemyselného dizajnu, cez zameranie na nábytok, až po autorsky dizajn a úžitkové umenie. Tento ročník bol navyše špecifický veľkým množstvom prihlásených prác z oblasti módy a textilnej tvorby, čo sa prejavilo aj na celkových výsledkoch súťaže.” Porota zasadala v zostave Michal Froněk (CZ), Petteri Kolinen (FIN), Mária Hriešik Nepšinská (SK), Jakub Pollág (SK), Bettina Steindl (AT) a Klára Šumová (CZ). Z ich výberu vzišiel výber prác, ktoré postúpili na výstavu NCD 2019, kde bude predstavených celkovo 51 prác finalistov.

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 8. októbra 2019 o 18.00 v Slovenskom národnom múzeu, ktoré je spoluorganizátorom výstavy (Vajanského nábrežie 2, Bratislava – priestory bývalého Detského múzea, vstup z Múzejnej ulice). Výstava potrvá od 9. 10. do 1. 12. 2019. Otvorené je každý deň, okrem pondelka, od 9.00 – 17.00 h. Vstup na výstavu je voľný.

Najsledovanejším momentom NCD je galavečer spojený so slávnostným vyhlásením výsledkov. Bude sa konať v piatok 11. októbra o 19.00 v priestoroch Design Factory na Bottovej ulici v Bratislave. Verejnosť sa dozvie mená ocenených v jednotlivých kategóriách a tých, ktorí získajú osobitné ceny.

Mária Rišková, riaditeľka Slovenského centra dizajnu, hovorí, na čo sa môžu tešiť návštevníci výstavy: „Výstava nebýva len estetickým zážitkom, ale hlavne podnetom na premýšľanie o jednotlivých oblastiach dizajnu a ich aktuálnom stave. Veríme, že návšteva výstavy ukáže schopnosti našich dizajnérov a výrobcov a podnieti návštevníkov k záujmu o dizajn zo Slovenska. Vydávame katalóg a robíme k výstave viacero programov pre verejnosť, takže dúfame, že privítame čo najviac návštevníkov, ktorých výstava zaujme.“

Ondrej Gavalda, grafický dizajnér hlavného vizuálu NCD 2019, vysvetľuje, čo tvorí vizuál a čím sa pri jeho návrhu inšpiroval: „Vizuál národnej ceny je postavený na iniciálach NCD. Z písmen sa stávajú priestorové objekty vystupujúce do popredia ako metafora na vyzdvihnutie ocenených prác spomedzi všetkých prihlásených. Východiskom vizuálu boli vlastné vizuálne experimenty s priestorovou typografiou a jej čitateľnosťou.“

Inštaláciu výstavy opisuje jej architektka Andrea Ďurianová: „Výstava je v priestore SNM, v historickej budove, ktorú navrhol významný slovenský architekt M.M. Harminc. Priestor je veľkolepý, mohutný, zároveň členitý a zdobený, vynikajú tu výrazné materiály ako travertín a terrazová podlaha. Na takúto architektúru reagujeme vytvorením čistých čiernych plôch, ktoré sú inštalačným miestom pre exponáty. Snažili sme sa zredukovať potrebný materiál na inštaláciu, pracujeme so zapožičanými fotografickými statívmi a netkanou textíliou. Mojím zámerom je, aby výstava fungovala ako celok, aby bolo pre návštevníka jednoduchšie sa v nej orientovať a zároveň, aby dostali jednotlivé diela dostatočný priestor. Časti tu tvoria celok a celok tvoria časti.“

Výstava NCD 2019 predstaví množstvo zaujímavých diel, ktoré odrážajú súčasné trendy v oblasti dizajnu a určite stoja za pozornosť návštevníkov. Slovenské centrum dizajnu sa už teší na vašu návštevu.

Ocenené diela v roku 2018: FOTO / VIDEO


Kurátor výstavy: Marián Laššák
Architektonický návrh a realizácia výstavy: Andrea Ďurianová
Grafický dizajn: Ondrej Gavalda

Vyhlasovatelia súťaže: Slovenské centrum dizajnu, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Organizátor súťaže: Slovenské centrum dizajnu
Generálny partner SCD: J&T BANKA SK
Hlavný mediálny partner SCD: Designum

Partneri NCD 2019: Antalis, a.s., Úrad priemyselného vlastníctva SR, design factory, Repairably Eastern Design Conference, Nadácia SPP, Slovenské národné múzeum

Mediálni partneri NCD 2019: Denník N, Rádio DEVÍN, Radio_FM, RTVS, DeTePe, ČO - Čerstvé Ovocie, in.ba, Flash Art Czech and Slovak Edition, CITYLIFE.SK, artalk.cz, Interez