autor: Martin Brix
dátum: 13.10.2017
zdroj: Čerstvé Ovocie


ČERSTVÉ OVOCIE_LIVE VOL. 10

Ak nás počúvate pravidelne či nepravidelne, každý utorok po 15:15 na Rádiu_FM, aspoň trošku poznáte našu rubriku Čerstvé Ovocie_FM, prostredníctvom ktorej vám predstavujeme mladých, šikovných, aktívnych, kreatívnych a inak zaujímavých ľudí a ich projekty. Ako takéto rozhovory prebiehajú, môžete už v poradí jubilejný desiaty krát zažiť počas projektu Umenie z Cvernovky, tentokrát s čislom #2, ktoré si pre vás pripravil ArtAttack. 

Za dverami ateliérov Kreatívneho a kultúrneho centra Nová Cvernovka sa tvorí, maľuje, navrhuje. Našou komornou diskusiou tieto dvere pootvoríme a pozrime sa na život a prácu našich troch hostí, ktorí sú súčasťou novej Cvernovky. Ako sa tvorí výtvarníčkam Mariane "LujMarí" Palugovej a Márii "Hule" Valenčíkovej, či maliarovi a kaligrafistovi Tomášovi Gažovičovi v kreatívnom prostredí svojich ateliérov? Aký je ich vzťah k Cvernovke a ako sa ich cesty stretli? Pod réžiou Elégie Štrbovej (LocalArts), ktorá nás prevedie diskusiou, sa pobavíme o práci a vplyve prostredia na tvorbu našich hostí.

Čerstvé Ovocie_live vol. 10
hostia: Mariana "LujMarí" Palugová (výtvarníčka), Tomáš Gažovič (kaligrafista), Mária "Hula" Valenčíková (maliarka)
čas: 03.11. (piatok) / 18:00
miesto: ArtAttack - Nová Cvernovka Edition, Račianska 78, Bratislava


Mariana Lujza Palugová (výtvarníčka)

Mariana Lujza alebo skrátene "LujMarí" sa už od mala venuje výtvarnému umeniu v škole aj popri nej. Dnes študentka magisterského stupňa štúdia na VŠVU na Katedre reštaurovania umeleckých diel na papieri a fotografie. Popri štúdiu sa už niekoľko rokov venuje maľbe, v poslednom období v štýle neo-kubizmu, v ktorom sa našla a zaujala aj zberateľov. V maľbe sa už dlhšie obdobie venuje kráse, krivkám a energii ľudského tela. Nesnaží sa štylisticky priblížiť realite ale snaží sa ju vnímať viacerými uhlami pohľadov a z viacerých významových prekladov. Na obrazoch sa preto môžu paralelne prelínať dva svety tak blízke a pritom tak vzdialené - mužský a ženský.

V priebehu LujMaríjinej tvorby sa mimovoľne zrodili malé série, ktoré nesú istý znakovo-symbolický charakter. Od počiatočných „Cubistic ladies“ v jednotnej trichotómii čiernej-bielej-červenej k „Symphony ladies“ nesúce sa v zelenej tónine zachytávajúc spontánne momenty náklonnosti muzikanta. Náhla inšpirácia čara filmovým štúdiom spolu v súznení RGB farieb v sérii „Movie ladies“, či upokojená duša pohladená dotykom lásky nesená v jasných žiarivých tónoch „Flowerer“. Rozpracovaná séria „And other beasts“ je naplnená erotičnosťou, zvádzanými líniami upokojené zemitými tónmi s jemným gradientom. Jej obraz "Vernissage" bol vybraný do Švajčiarskeho Basel v rámci výstavy Art Basel 2017 - The ArtBox Project a jej ďalšie kubistické dielo "Skvelo dozreté" si odnieslo prvú cenu Vitis Galéria 2013 a zdobilo etikety bielych vín.


Tomáš Gažovič (kaligrafista)

Tomáš Gažovič je z Bratislavy, kde žije, pracuje a tvorí. Venuje sa modernej kaligrafii s nádychom graffiti. Maľuje prevažne akrylom na plátno, za pomoci špeciálnych kaligrafických nástrojov. Okrem vzdelávania sa v technikách maľby mu záleží na šírení informácií o kaligrafii. “V kaligrafii má vzhľad prednosť pred čitateľnosťou. Zapájam slová, ktoré majú pre mňa nejakú hĺbku a častokrát to zobrazuje nejaké moje obdobie, ktorým si prechádzam.” konštatuje Tomáš. Jeho tvorbu spoznáte pod pseudonymom SKC.


Mária "Hula" Valenčíková (maliarka)

Optická nekompromisnosť malieb, balansovanie na hrane samotnej maľby, dizajnu, elementov komiksu a jazyka animácie reprezentuje provokatívny výtvarný model autorky . V jej tvorbe sa striedajú abstraktné maľby s  figurálnou a portrétovou tvorbou, kde sú jej inšpiračnými zdrojmi flešové momentky, opisy banálnych situácií a symboly, typické pre súčasné vyprázdnené, hedonizmom ovládané mediálne prostredie. Hula študovala  produktový dizajn na STU, no maľbu, ktorá je základom jej tvorby, neštudovala. Aj napriek tomu maľuje presvedčivo, zaujato, spontánne a so zjavným potešením. Od roku 2015 celoročne organizuje vo svojom ateliéry (aktuálne v Novej Cvernovke) výtvarno- kreatívne kurzy pre dospelých, kde si môžu užívať relax z tvorby aj ľudia úplne bez skúseností.


Čerstvé Ovocie_live

Okrem organizovania marketov a kultúrnych podujatí, chodieva Čerstvé Ovocie každý utorok do Radia_FM. Vždy po 15:15 Brixo spolu s Luciou a Vierkou hovoria o zaujímavých projektoch, návrhároch, móde, životnom štýle, dizajnoch, nápadoch a iných skutočnostiach, ktoré by mali byť každému z nás viac na očiach. Krátkymi rozhovormi prezentujú to, čo sa deje v ateliéroch, dielňach, zákutiach alebo v hlavách ľudí, ktorí chcú dať svetu niečo viac. Motiváciou je ponúkať možnosti pre realizáciu všetkých kreatívnych občanov, aby kultúrnym a umeleckým prejavom prispeli k zatraktívneniu miesta, v ktorom žijú. Inšpiráciou je propagácia kreatívneho priemyslu po celom svete, ktorý využíva tvorivý potenciál ľudí v prospech rozvoja celej spoločnosti.

Ďakujeme: Radio_FMArtAttackCvernovka