autor: Martin Brix
dátum: 06.11.2018
zdroj: Čerstvé Ovocie


CIRCOLO-A: CITLIVÁ POZORNOSŤ K PROSTREDIU A ĽUDSKEJ MIERKE

Mladý taliansky architektonický ateliér založili v roku 2015 v Janove Simone Ierardi, Gabriele Molinelli a Valentina Penna. Kolektív sa zaoberá tvorbou rôznorodej mierky od interiéru až po verejný priestor. Každý projekt, reprezentovaný charakteristickým precíznym talianskym prístupom k prostrediu a detailu je výsledkom neustáleho pozorovania, výskumu a experimentovania.

Circolo-A zároveň kolaboruje s profesiami rôznorodých disciplín, v snahe riešiť nové možnosti transformovania priestorov najmä cez súťaže, workshopy a výstavy (Doesn't take that much, Genoa-Rotterdam 2015). Tím sa zúčastnil viacerých súťaží ako AAA architetticercasi 2015 (projekt EPICICLO, 1.miesto), rozsiahlý medzinárodný open call MH-17 memorial (THE INVISIBLE LINE, s výberom do top 50), alebo aj Europan 13,14 a ďalšie iné.

"Našou najväčšou ambíciou je nielen zapadnutie, ale aj obohatenie kontextu. Pozorovať ho, rešpektovať, a zároveň do istej miery s ním experimentovať nám prináša výsledok v avantgardnej no stále ľudskou mierkou uchopenej forme."

CIRCOLO-A: Simone Ierardi, Valentina Penna a Gabriele Molinelli

CIRCOLO-A: Simone Ierardi, Valentina Penna a Gabriele Molinelli


Jedným z vhodných príkladov experimentovania a dôsledného sledovania kontextu je projekt EPICICLO v meste Pescara (TAL). Územie definované ako uzol pre vytvorenie nového polyfunkčného objektu tvorí zväčša veľká plocha zelene. Po skúmaní okolia a potrieb daného prostredia sa projekt sformoval do jednoduchého geometrického elementu : kruh.

Päťpodlažný objem s cirkulujúcim obehom programu umožňuje pri tejto forme umiestnenie jednotlivých potrebných funkcií bez vytvorenia frontu voči pozemku a mestu, poskytujúc 360 stupňovú panorámu na okolitý vonkajší park, kde zároveň uzatvára a lemuje vnútorný park, s viac intímnejšou mierkou pre uživateľov aj napriek permeabilite. Koncept modularity a premiešania apartmánov, alternatívnych rezidenčných jednotiek a spoločných komunitných priestorov je kľúčovým usporiadaním pre vytvorenie interakcií a integrácii nielen medzi samotnými uživateľmi objektu, ale aj okolitými obyvateľmi.

Neustále vyvíjajúca sa budova, ktorá sa zakaždým stáva silným pojítkom pre využitie a vnímanie a prepojenie uživateľa s kontextom, absorbovaná v zelenej oblasti, je základným kameňom dobre fungujúcej organickej mestskej doplnkovej štruktúry.

CIRCOLO-A: EPICICLO | Comeptition 1st Prize | Pescara, Italy | 2018

CIRCOLO-A: EPICICLO | Comeptition 1st Prize | Pescara, Italy | 2018


Jedným z ďalších úspešných súťažných návrhov je aj projekt s názvom "Le Petit Poucet" (Palček - Charles Perrault) v Amsterdame (HOL), ktorý  spočíva v návrhu polyfunkčného objektu v lokalite bývalého priemyselného prístavného areálu.

Kľúčovým prístupom návrhu bolo vytvoriť architektonický organizmus, ktorý nemôže byť limitujúco zarámovaný, pretože dynamika dizajnu, ktorá ho vygenerovala vyplýva z prispôsobivosti od výberu verejného priestoru až po formálne a kompozičné riešenia plánu a fasády budovy. Návrh je tak poskladaný z funkčný modulov  tvoriacich harmonický celok odpovedajúci viacerým požiadavkám a danému prostrediu v jednom. Hlavné konotácie tvorby priestoru sú tak premenlivý postoj a prispôsobivosť.

Či už veľký otvorený piac / plaza slúžiaca od rôznych každodenných aktivít až po veľké eventy, alebo uvoľnená os pretvárajúca sekundárnu cestu na hlavný prístup peších k vode, ustúpenie budovy pre vytvorenie filtra = parku prepájajúceho ako objekt, tak aj priľahlú ulicu s vodnou plochou, prepojenie polyfunkčnej platformy (kultúrny inkubátor) s hlavnou komunitnou pavlačovou komunikáciou rezidentov veľkým botanickým skleníkom, alebo rozšírenie terasy tvoriace zimné záhrady pre všetky jednotky, ktoré umožňujú obyvateľom zaintegrovať zeleň do svojho obydlia, to všetko dokazuje veľmi jednoduchý ale prívetivý postoj k tvorbe priestoru venovaného pre zmiešané funkcie, s neustupujúcim prihliadaním na ľudskú mierku a kvalitu života užívateľov objektu, aj okolia.

CIRCOLO-A: LE PETIT POUCET | Competition | Amsterdam, Netherlands | 2017

CIRCOLO-A: LE PETIT POUCET | Competition | Amsterdam, Netherlands | 2017

CIRCOLO-A: LE PETIT POUCET | Competition | Amsterdam, Netherlands | 2017CIRCOLO-A: LE PETIT POUCET | Competition | Amsterdam, Netherlands | 2017


Najaktuálnejším projektom mladého kolektívu je znova súťažný návrh, ktorý má harmonicky zakomponovať objekt Vojenského múzea s prímorským skalnatým prostredím Capo d'Orso, Palau (TAL). Veľkoleposť a farebnosť skál, večný vietor, more a dôstojnosť času : slávnostná a pokojná atmosféra Capo d'Orso,  kde napriek minulosti tohto miesta ako divadla niekoľkých vojnových udalostí, vytvára prostredie akúsi rovnováhu medzi človekom a prírodou, zakorenenou a pozastavenou v nekonečnej histórii miesta.

Cieľom návrhu architektov CIRCOLO-A bolo udržať a umocniť túto atmosféru, ktorá dáva možnosť tohto objavu každému, rešpektujúc okolitý prírodný aj historický kontext.
Kľúčovým prvkom vízie bol vývoj požadovaných štruktúr stavaním čo najmenej. Študovaním povrchov a objemov bývalých prvkov vojenskej základne sa rozhodli dané existujúce objekty využiť na rôzne výstavné funkcie a intervencie. Okruhy a cesty organizované v dvoch radiálach sledujú prirodzený priebeh hornín, vegerácie a svahov zároveň prinášajú návštevníkov do rôznych objektov, a k rôznym priehľadom prostredia.

CIRCOLO-A: MILITARY MUSEUM – MILITARY MEMORIAL | Competition | Palua, Italy | 2018

CIRCOLO-A: MILITARY MUSEUM – MILITARY MEMORIAL | Competition | Palua, Italy | 2018

CIRCOLO-A: MILITARY MUSEUM – MILITARY MEMORIAL | Competition | Palua, Italy | 2018

CIRCOLO-A: MILITARY MUSEUM – MILITARY MEMORIAL | Competition | Palua, Italy | 2018


Mladý talianský kolektív CIRCOLO-A so svojím prístupom predovšetkým reprezentuje citlivú pozornosť k prostrediu a ľudskej mierke. Tá značne nastavuje mieru detailu od intervencíí a  impulzov v jednotlivých riešeniach až po fotogenickú grafickú prezentáciu návrhov. Prístup tohto ateliéru je vhodnou inšpiráciou práve vďaka neprestajnému hľadaniu riešení skrz experimentovanie, podnietené ambíciou pre tvorbu progresívneho, ale stále ľudského prostredia pre život.

CIRCOLO-A: MOTORE IMMOBILE | Competition | Finale Ligure, Italy | 2017

CIRCOLO-A: MOTORE IMMOBILE | Competition | Finale Ligure, Italy | 2017


Text: Ľuboš Dobóczi


Čerstvé Ovocie a Archtung vás srdečne pozývajú na prezentáciu architektonického ateliéru CIRCOLO-A z Janova. Súčasťou sprievodnéh programu bude aj diskusia na tému fotografia v architektúre.

15.11.2018 | Pisztoryho palác, Štefánikova 25, Bratislava
18:00 | SINGULARCH: CIRCOLO-A (Janov, IT) | Simone Ierardi a Valentina Penna

Prednáška ateliéru CIRCOLO-A sa uskutoční v anglickom jazyku a vstup na podujatie je voľný.

Po prednáške pokračuje formát Clubovka, ktorej hosťom bude taliansky parfumér, alchymista Alessandro Gualtieri pôsobiaci v Amsterdame.

16.11.2018 | Pisztoryho palác, Štefánikova 25, Bratislava
18:00 | AKO SA TO: FOTOGRAFIA V ARCHITEKTÚRE | Lousy Auber a Jonáš Verešpej