autor: Martin Brix
dátum: 02.09.2014
zdroj: Asociácia Divadelná Nitra


DEŇ BEZ UMENIA

Celoslovenský DEŇ BEZ UMENIA pozýva na verejnú diskusiu v Slovenskom národnom divadle

Štatistiky sú alarmujúce: Na Slovensku klesá záujem o kultúru a umenie. Slováci menej ako pred pár rokmi čítajú knihy, menej navštevujú galérie, menej chodia do kina či do divadla. Prečo je to tak? A prečo dáva štát na umenie menej ako je štandard v Európskej únii? 

Aj na tieto otázky má upriamiť pozornosť celoslovenský DEŇ BEZ UMENIA, ktorý sa uskutoční 8. septembra 2014.

Mnohé z takmer štyroch desiatok kultúrnych inštitúcií po celom Slovensku, zapojených do iniciatívy, zostanú zatvorené a neponúknu návštevníkom umelecké podujatia. Cieľom je upozorniť na fakt, čo by sa stalo, keby sa jedného dňa svet ocitol bez umenia. 

A v tento DEŇ BEZ UMENIA sa na pôde Slovenského národného divadla stretnú predstavitelia kultúrnych inštitúcií, aby pred odborným i laickým publikom, ale aj pred politickými reprezentáciami krajiny, na verejnej diskusii poukázali na problémy umenia a kultúry v oblasti legislatívy, financovania aj vzdelávania.

Na úvod stretnutia vystúpi s príspevkami na tému Načo umenie? s podotázkou Bez čoho to nepôjde? šesť predstaviteľov rôzneho druhu inštitúcií – od vrcholnej národnej ustanovizne až po regionálne kultúrne centrum: riaditeľ Slovenského národného divadla Marián Chudovský, riaditeľ kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie Marek Adamov, riaditeľka Bábkového divadla na Rázcestí Iveta Škripková, riaditeľ Mestského divadla Žilina Anton Šulík a režisérka nezávislého Divadla Pôtoň Bátovce Iveta Ditte Jurčová. Verejné stretnutie povedie Darina Kárová, riaditeľka Asociácie Divadelná Nitra, ktorá je organizátorom a jedným z partnerov iniciatívy DEŇ BEZ UMENIA. 

„Iniciatíva chce upriamiť pozornosť reprezentácií a verejnosti na znižujúcu sa účasť ľudí na umení i zhoršujúce sa podmienky pre rozvoj umenia a kultúry –  stále totiž klesajú verejné výdavky na kultúru – ich podiel na HDP je najnižší z okolitých krajín. Keď to takto pôjde ďalej, na Slovensku budeme mať nie deň, ale týždeň alebo celý rok bez umenia,“ povedala Darina Kárová. Na stretnutie boli pozvaní nielen predstavitelia inštitúcií zúčastnených na iniciatíve, ale aj reprezentanti Ministerstva kultúry SR, ďalších štátnych a samosprávnych orgánov, poslanci Národnej rady SR, rôzne centrá a inštitúty, ako aj médiá. Verejnosť je vítaná.

Iniciatíva združuje 36 inštitúcií z celého Slovenska – od Bratislavy, Trnavy, Nitry, cez Martin, Žilinu, Banskú Bystricu až po Košice. S cieľom upozorniť na význam umenia umiestňujú od štartu iniciatívy, od 1. júna 2014, čiernu pásku ako z parte na programové plagáty či na svoje webové stránky na každý deň, v ktorom inštitúcia „nehrá“ alebo neponúka program. Symbolicky tak poukazujú na to, aké by to bolo, keby by sme prišli o možnosť stretnúť sa s umením.

DEŇ BEZ UMENIA je pilotnou iniciatívou verejnej diskusie Načo umenie?, ktorá prebieha na internete na stránke www.nacoumenie.sk. Stránka má umožniť prezentáciu rôznorodých názorov týkajúcich sa postavenia a významu umenia v čo najširších súvislostiach. 

Do iniciatívy DEŇ BEZ UMENIA sa zapojili: 

Asociácia Divadelná Nitra ⦁ Art Air Center Dolný Kubín ⦁ A4 - priestor súčasnej kultúry, Bratislava ⦁ Akropola Kremnica ⦁ Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica ⦁ Čerstvé ovocie, n.o. ⦁ Divadelný ústav – Štúdio 12, Bratislava ⦁ Dom umenia / Kunsthalle Bratislava ⦁ Divadlo Andreja Bagara v Nitre ⦁ Divadlo elledanse, Bratislava ⦁ Divadlo Jána Palárika v Trnave ⦁ Divadlo Pôtoň, Bátovce ⦁ Filmový klub v Múzeu SNP, Banská Bystrica ⦁ Galéria Jána Koniarka v Trnave ⦁ Goetheho inštitút Bratislava ⦁ Katedra divadelných štúdií DF VŠMU ⦁ Katedra divadelného manažmentu DF VŠMU ⦁ Kino Film Europe, Bratislava ⦁ Kinoklub Tatra, Nitra ⦁ Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre ⦁ Krajské osvetové stredisko v Nitre ⦁ Mesto Nitra – Synagóga ⦁ Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, n.o., Banská Bystrica ⦁ Mestské divadlo Žilina ⦁ Nitrianska galéria ⦁ Opera Slovakia ⦁ OZ LUNETRDLO, Partizánska Ľupča ⦁ Poľský inštitút Bratislava ⦁ Scénická žatva 2014 ⦁ Slovenská národná galéria ⦁ Slovenské centrum dizajnu ⦁ Slovenské komorné divadlo Martin ⦁ Slovenské národné divadlo ⦁ Stanica Žilina – Záriečie ⦁ Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre ⦁ Štátne divadlo Košice