autor: Martin Brix
dátum: 23.11.2017
zdroj: Čerstvé Ovocie


FAKT ZNAMENÁ NÁJSŤ JASNÚ ODPOVEĎ

Architektonické štúdio FAKT je pomerne novým perspektívnym ateliérom, ktorý vznikol len pred štyrmi rokmi. Zakladajúcimi členmi sú štyria mladí Nemci, ktorých spojilo štúdium na Berlínskej technickej univerzite a aj ďalšie smerovanie na ETH Zürich. Pred prácou na vlastných projektoch zbierali skúsenosti ako asistenti pri profesúrach Christa & Gantenbeina či Keesa Christiaansa. Ako absolventi sa v praxi zaúčali u Staab Architekten, Barkow Leibinger alebo Zanderroth Architekten. Niektorí sa dostali aj do výskumného oddelenia Wiel Arets Architects v Singapúre. Vášeň pre učenie architektúry im zostala a tak popri práci vyučujú na Inštitúte architektúry v Dessau a Univerzite v Kasseli. V súčasnosti sa ateliéru FAKT darí, svoj tím nedávno rozšíril o štyroch nových ľudí s pôsobiskom v Berlíne a Zürichu.

FAKT sa orientujú najmä na architektonické súťaže. Často v spolupráci s inými architektami. Z ich portfólia je čitateľné, že obľubujú tematiku školských stavieb. Príkladom je projekt novostavby v Arbon, ktorý bol inšpirovaný školou v starovekom Grécku s vnútorným átriom a peristylom. Navrhovaný vzdelávací komplex má učebne umiestnené po obvode objektu. Škola je introvertom orientovaným do spoločného nádvoria, ktoré je zároveň strechou telocvične. Jednotný fasádny raster výrazne podporuje jej identitu. V roku 2014 do súťaže na základnú školu vo Vaulruz navrhli architekti regionálnu drevostavbu kompaktného objemu. Rozštvrtením štvorcového pôdorysu vznikol kríž hlavných komunikačných ťahov a rohové učebne. Doplnením o presklenné vstupy do tried po obvode pôdorysu sa z učební stali prepojené a zároveň nezávislé priestory. S ďalším súťažným projektom základnej školy Riethüsli v St. Gallen prišiel úspech v podobe umiestnenia na 5. mieste. Jestvujúce objekty školy boli zle rozvrhnuté, nespolupracovali so svahovitým terénom a nevyužili potenciál svojho miesta. Tentokrát inšpirovaní antickou agorou zjednotili FAKT architekti športovo-komunitný obsah do jedného celku s jasným vertikálnym členením. Interiér aj celý exteriérový areál logicky a jednoznačne usporiadali. Budova školy sa tak môže stať akcentom lokality.

FAKT © Základná škola Riethüsli v St. Gallen

Mladí nemeckí architekti sa zaujímajú aj o výskum a radi experimentujú na hraniciach architektúry. V súťaži na Guggenheim Museum Helsinki prišli s odvážnym návrhom na rozsiahlu pneumatickú štruktúru prekrývajúcu svojský svet. Nakoľko sa umenie čoraz viac rozpína do priestoru a využíva rôzne nové médiá, je potrebné vytvoriť novú typológiu vzájomne závislých priestorov. FAKT išli za hranice konvenčných stavebných prvkov a zbavili sa tak priestorových a funkčných bariér. Nad podlažím kompaktných miestností ponúkajú priestorový zážitok z rozľahlej flexibilnej plošiny  prestrešenej „konštrukciou z oblakov“. Ideu takéhoto sociálneho katalyzátora rozvíjali už skôr v projekte rozšírenia univerzity Monospace ocenenom 1. cenou Baunetz Award. Avšak s obrátenou dispozíciou voľného prízemia s možnosťou rôznych priestorových scenárov a súborom tried a kancelárií na podlaží. Takýto koncept ponúka jasné rozlíšenie verejného a intímneho ako aj všestranného a konkrétneho. Trochu iný výskum prebehol pri projektovaní vizionárskeho susedstva Urban Arcadia do súťaže v Aachene. Problematiku vyľudňovania miest kvôli túžbe mestského človeka po kontakte s prírodou sa architekti pokúsili vyriešiť návrhom špeciálnej rastrovej štruktúry. Tá umožňuje spolužitie človeka s prírodou pomocou presunu zelených plôch priamo do budov. S víziou aplikácie nápadu do miest si FAKT architekti odniesli z tohtoročnej súťaže víťazstvo. 

Súťažný úspech zaznamenalo mladé štúdio aj pri hľadaní najlepšieho projektu pre realizáciu Bauhaus múzea v Dessau. Z 831 súťažiacich sa FAKT dostal do užšieho výberu tridsiatich finalistov. Múzeum predstavujúce kultúru Bauhasu je navrhnuté ako otvorený priestor s flexibilným programom a jasnou čitateľnou štruktúrou. Dva autonómne výstavné objekty sú od seba závislé, ponúkajú vzájomný vizuálny kontakt a vytvárajú jeden prepojený celok.

 FAKT © Bauhaus múzea v Dessau         

Čo sa týka realizovaných diel, na svojom konte majú najmä rodinné domy, prestavby apartmánov, nadstavby, parkové pavilóny či dokonca dizajn nábytku. Vrámci Festivalu živých architektúr v Montpellier pred dvoma rokmi obohatili architekti výstavu o svoje experimentálne dielo. V obklopení historických budov na malom nádvorí inštalovali štrukturálnu sochu pozostávajúcu z dvoch 2-mm plátov poohýbaného hliníka vznášajúcu sa nad zemou pomocou lán. Ich Cloudscape reflektoval svoje okolie, reagoval na poryvy vetra, rezonoval pri daždi, lámal svetlo, menil vnímanie priestoru okolo seba a znejasňoval hranice vnímania jeho samotného ako „umeleckého parazita“.       

Spoločným znakom projektov z dielne FAKT architektov je jednoduchý pôdorys s logickou organizáciou priestorov, jasná vertikálna skladba a identita. Veľký dôraz kladú na usporiadanie, z čoho vyplývajú jednoznačné a zrozumiteľné komunikačné ťahy. Pred počítačovým 3D uprednostňujú pracovné modely. Podľa ich slov majú bližšie k realite, sú dobrým testom štruktúry, vďaka abstrakcii ukazujú podstatu. Rovnako sú výborným podkladom ku kritickej diskusii ako aj užitočným nástrojom spolupráce. Často zobrazujú svoje projekty pomocou koláží. Prílišná realistickosť rendrov totiž uberá jednoduchosti a znejasňuje zameranie prezentácie. Na druhej strane nevýhodou koláží môže byť nedostatočná komplexnosť zobrenia. Mladí architekti si uvedomujú, že voľba správneho média nemôže byť módnou záležisťou doby. Je to totiž samotný projekt, ktorý ovplyvní vhodný výber prostriedku na jeho prezentáciu.    

Text: Ing. arch. Beáta Paňáková


Čerstvé Ovocie vás srdečne pozýva na prezentáciu architektonického ateliéru FAKT z Berlína. 

SINGULARCH: FAKT (Berlín, DE) / Martin Tessarz a Jonas Tratz
08.12.2017 / 20:00
Mlynica – moderný industriálny priestor znovuobjavenej bratislavskej budovy, Turbínova, Bratislava-Nové Mesto – www.mlynica.com

Viac o podujatí nájdete na tomto linku.