autor: Martin Brix
dátum: 21.11.2012
zdroj: Čerstvé Ovocie


Fotoreport: Prednáška Kerstena Geersa

Streda, 14.11., sviatočný deň pre študentov architektúry v Bratislave a nie len pre nich. Prečo? Odpoveď jednoduchá. Béania FA STU, čiže beánia študentov architektúry. Program beánie ako vžda nadupaný. Miesto už overený klub MMC (bývalá YMCA) a klub Randal. A prečo píšeme práve o beánii? Opäť jednoduché. V tento deň mali architekti dôvod nie len sa zabávať. V aule fakulte architektúry sa verejnosti, ako aj tej architektonickej tak aj tej ostatnej, v tento "sviatočný" deň predstavil alebo lepšie povedané, predstavil svoju tvorbu a prácu belgický architekt Kersten Geers. Prednáška sa konala v rámci cyklu pezentácii mladých svetových (no skôr tých európskych) architektov, ktorú organizuje Čerstvé Ovocie, n.o., s názvom SINGULARch. Ako to už býva zvykom, urobili sme si aj pár ilustračných fotografií z prednášky. Účasť bola chválihodná. Skoro zaplnená aula dáva impulz, že mlady architekti majú záujem o podujatia takéhoto typu, aj napriek tomu, že v rovnaký deň sa konala práve spomínaná beánia. Takže stále platí "study hard, party harder." Ďakuejme vštkým, ktorí prišli.

Kersten Geers
založil spoločne s Davidom Van Severenom OFFICE KGDVS v roku 2002. Charakteristickým je pre nich skúmanie limitov architektúry prostredníctvom základných formálnych konceptov ako perimeter, uzatvorenie, otvorenie a opakovanie. Tie odkazujú na spektrum historických referencií od renesancie, cez skorú modernu až po pop-art a konceptuálne umenie. V roku 2010, spoločne s fotografom Basom Princenom, získali ocenenie Strieborný lev na 12. bienále architektúry v Benátkach.

Nájdete aj na Facebook-u.

Organizátorom je Čerstvé ovocie n.o.
Projekt vznikol za podpory Ministerstva kultúry SR.
Spolupráca FA STU.