autor: Martin Brix
dátum: 20.10.2019
zdroj: Čerstvé Ovocie


KOSMOS: EURÓPSKA PROFESIONALITA A RUSKÝ DRIVE

KOSMOS je ateliér založený v Moskve mladými architektmi Artem Kitaev, Leonid Slonimskiy a Nikolay Martynov. Ich tvorbu charakterizuje spájanie umenia a technológie, globálna skúsenosť s rešpektom pre miestny kontext, a v neposlednom rade európska profesionalita a ruský drive.

"Neveríme, že inšpiráciu je možné definovať ako "nevedomý výbuch kreativity"; v našej praxi je "inšpirácia" skôr "rezonanciou" - konkrétneho miesta a našej vlastnej skúsenosti, obmedzení projektu a možných riešení v kombinácií s osobnými rozhodnutiami a externými referenciami."

V súčasnosti kancelária spolupracuje virtuálne, spája partnerov so sídlom v Bazileji, Moskve, Bangkoku a New Yorku. Zaoberajú sa tvorbou prostredia všetkých typov a mierok: od kľučky od dverí po mesto; od hardcore architektúry až po pop-art inštalácie.

Názov kancelárie KOSMOS možno čítať z jeho pôvodnej definície zo starovekej gréčtiny, "poriadok" / "usporiadaný vesmír". Opačný význam "chaos" ako generické budovy a ich identifikujúce objekty. KOSMOS sa týmito utilitárnymi prvkami architektúry inšpiruje - učí sa z nej a hľadá spôsoby, ako ju zorganizovať a komponovať do svojich rôznorodých projektov. No v neposlednom rade KOSMOS znamená tiež "priestor", ktorý spája svojich "partnerov" cez hranice krajín a kontinentov.

KOSMOS

Ráznou charakteristickou črtou tvorby Kosmos je snaha o generovanie nového spoločenského významu existujúcim verejným priestorom a známym typológiám súčasnosti. Jedným z fantastických príkladov je projekt s názvom Hidden Park, Kde architekti navrhli radikálnu premenu Bazilejského podzemného riečneho kanálu na lineárnu botanickú záhradu, ukrytú pod zemou, no otvorenú pre verejnosť naprieč celé centrum mesta.

KOSMOS: Hidden Park

Rieku zakrivenú v podzemnom kamennom tuneli návrh transformuje skrz pridanie osvetlenia, v kombinácii s hydroponickou technológiou a ohrievačmi a vytvára tak teplú a vlhkú atmosféru, ktorá vytvára ideálne podmienky pre rast záhrady. Skrytý park tak svojou nenápadnou intimitou môže slúžiť ako miesto pre romantické prechádzky, botanické prieskumy, alebo tranzit v upršanom počasí.

KOSMOS: Hidden Park

Priestor "secret garden" rozširujúci mestotvorný potenciál kanálu podzemnej rieky s rôznorodým profilovaním cesty.

KOSMOS: Hidden Park


Kosmos architekti sa často opierajú o veľmi špecifickú referenciu s názvom "tecture", ktorá predstavuje použitie širokej škály utilitárnych materiálov, dočasných štruktúr staveniska, stavebných materiálov, alebo inej infraštruktúrnej architektúry. Inšpirácia týmito prvkami tkvie v ich radikalite a jednoduchosti. Vhodným príkladom je projekt EMA, továreň elektrických lekárskych prístrojov, ktorá bola v poslednom ďesaťročí premiestnená a územie zostalo opustené. Hlavný zásah v revitalizácii továrne tvorí využitie medzipriestorovosti jednotlivých objektov. Vonkajšie obalenie medzipriestoru izolačnou fóliou na balenie potrubí zadefinovalo svojím odrazivým charakterom doteraz prázdny priestor na nielen funkčný, ale aj estetický zážitok.

KOSMOS: EMA Space | Transformation of an abandoned factory into a cultural cluster | 2016

Nové zásahy do starej štruktúry v podobe žiariacich fólií a divadelných geometrií s impozantnou mierkou, video projekciami a unikátnym svetelným prostredím transformovali tento prázdny priestor do nového culture hub-u v Moskve. Svojim utilitárnym prevedením vizuálnej a programovej náplne opustenej továrne utvrdzuje jedinečný prístup k tvorbe architektov rázna, no jednoduchámateriálna a priestorová intervecia v revitalizácii industriálneho prostredia.

KOSMOS: EMA Space | Transformation of an abandoned factory into a cultural cluster | 2016

Priestor EMA, vyčlenený obvodom “switched-off” budovami opustenej továrne.

KOSMOS: EMA Space | Transformation of an abandoned factory into a cultural cluster | 2016

KOSMOS: EMA Space | Transformation of an abandoned factory into a cultural cluster | 2016


Experiment v podobe kombinácie intímneho priestorového usporiadania jednoduchých geometrických priestorov s ich následným obalením v jednoduchej materialite zo sféry dočasnej stavebnej architektúry reprezentuje taktiež stavba GARAGE. Prvý výstavný pavilón pre Garage centrum súčasnej kultúry v Gorkého parku bol postavený pre organizáciu rôznych  výstav, skladá sa zo šesť jednoduchých krabicovitých objemov s radom vnútorných nádvorí rôznej mierky.

KOSMOS: Garage | Museum Pavilion for Garage CCC| 2012 | Photo (c) Y. Palmin

Pavilón získal cenu „ArchiWood-2013“, cenu za najlepšiu verejnú budovu postavenú v dreve. V spolupráci s Maximom Spivakovom a A. Staborovskim (SAGA).

KOSMOS: Garage | Museum Pavilion for Garage CCC| 2012 | Photo (c) Y. Palmin

KOSMOS: Garage | Museum Pavilion for Garage CCC| 2012 | Photo (c) Y. Palmin

KOSMOS: Garage | Museum Pavilion for Garage CCC| 2012 | Photo (c) Y. Palmin

Priestorovým referenčným bodom projektu bol pavilón Hexagon sovietskeho architekta Ivana Zholtovského (ktorý sa nachádza hneď vedľa areálu): organizuje tiež 6 boxov výstavných priestorov okolo čiastočne otvorených vnútorných nádvorí


V rámci experimentálnej architektúry sa ateliér Kosmos venuje aj tej najčistejšej forme prezentovania sociálnych téz. Bezprostredným príkladom je pavilón s názvom "Thread: uniting wall", ako segment konštrukcie tkviacej z idei na medzinárodnom workshope z dreva v Maďarsku. 

KOSMOS: Hello Wood Workshop – Thread - a wall, that unites

Architekti sa v tomto projekte zamerali na sociálnu problematiku sveta komunikácie a globálnych výmen kultúr. Stena, ktorá miesto oddeľovania priťahuje, spochybňuje fyzické hranice a navrhuje transformáciu typológie steny z divider-u na funkčný infraštruktúrny autonómny priestor, poskytujúci útočisko a priestor pre spoločenské, obchodné a kultúrno - sociálne aktivity.

KOSMOS: Hello Wood Workshop – Thread - a wall, that unites 

KOSMOS: Hello Wood Workshop – Thread - a wall, that unites

Drevená konštrukcia, nazývaná „vlákno“, podvracia konvenčnú predstavu o stene ako o deliči priestoru a znovu ju objavuje ako novú zónu inkluzívnosti a ľudského zapojenia.

KOSMOS: Hello Wood Workshop – Thread - a wall, that unites

KOSMOS: Hello Wood Workshop – Thread - a wall, that unites


Jedným z kľúčových katalyzátorov architektonických inovácií a experimentov z hľadiska zelene a verejného priestoru mesta Moskva je Gorky Park. V ňom sa skrz výhru 1. miesta v medzinárodnej súťaži nachádza nové športové centrum Nike BOX MSK.

KOSMOS: Air Box Msk | Nike Sport Center, Competition 1st Prize | 2017

Nové športové centrum, detské ihrisko a spoločenský priestor je inovatívnou typológiou "superboxu", budovy, ktorá interaguje s okolitou športovou krajinou a slúži ako infraštruktúra pre športovcov v parku.

BOX je charakteristický niekoľkými rôznymi témami a inšpiráciami. Celkový obraz budovy sa znova rukopisne týka autonómnej, dočasnej, utilitárnej a infraštruktúrnej architektúry, prezentuje sa transparentnosťou a modularitou.

KOSMOS: Air Box Msk | Nike Sport Center, Competition 1st Prize | 2017

Na druhej strane je projekt inšpirovaný miestnym ruským kontextom: drsné a brutálne okresy panelových modernistických domov a tradičné "korobky". "Korobka" (ruský box) je nádvorie, ktoré je umiestnené v ochrannom plote, je typickým mestským detailom akejkoľvek periférie ruského mesta. "Korobka", predstavená v neprítomnosti iných miest na hranie, symbolizuje minimálnu infraštruktúru potrebnú pre šport a drsnú, ale romantickú kultúru pouličného športu. Budova získala v roku 2018 prestížnu nomináciu na Archdaily BUILDING OF THE YEAR.

KOSMOS: Air Box Msk | Nike Sport Center, Competition 1st Prize | 2017

KOSMOS: Air Box Msk | Nike Sport Center, Competition 1st Prize | 2017


Kosmos sa svojou tvorbou usiluje o vytvorenie úprimného, no zároveň autonómneho experimentálneho poriadku. Od dôkladného skúmania, pozorovania a rešpektovania miestneho kontextu, cez originálne riešenia globálnych sociálnych problémov, až po unikátne využitie výnimočných utilitárnych prvkov architektúre sa architekti stávajú jedným z najprogresívnejšie rastúcich mien. Ich skúsenosti boli mnohokrát ohodnotené umiestnením na prvom mieste v rôznych medzinárodných súťažiach, alebo aj ocenením Prix de Genève - prize for experimental architecture spomedzi 200+ kancelárii z celého sveta. Svoju prax prehlbujú aj na akademickej pôde vedením rôznych workshopov ako napr. PORTO ACADEMY , AA VISITING SCHOOL MOSCOW, alebo aj Minsk Re-Brest Workshop.


Text: Ľuboš Dobóczi / Archtun


PROGRAM: SINGULARCH 2019
30.10.2019 / Fakulta architektúry STU – Kotolňa, Námestie slobody 9, Bratislava
Kotolňa – priestor rekonštruovanej starej kotolňe FA STU / vstup z foajé

18:00 / AKO SA TO: Dielo vo verejnom priestore / diskutujú: Zuzana Pacáková (Biela noc), Danica Pišteková (WOVEN), Paulína Ebringerová (Fakulta architektúry STU), Michal Sládek (Pohoda Festival / Archimera), moderuje: Zuzana Duchová
Diskusia v slovenskom jazyku.

20:00 / KOSMOS (Moskva / RUS) / Artem Kitaev
Prednáška v anglickom jazyku.


SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť a študentov architektúry, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), RAAMWERK (Brusel), CIRCOLO-A (Janov), TAB (Viedeň), Toni Gironés Saderra (Barcelona) a ORA (Znojmo). Veľmi nás teší, že v roku 2019 naše druhé pozvanie prijal pozvanie ateliér KOSMOS (Moskva). Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.


Organizuje Čerstvé Ovocie v spolupráci s občianským združením Archtung.
Projekt SINGULARCH z verejných zdrojov finančne podporil: Fond na podporu umenia
S finančnou podporou: Ars Bratislavensis
Partner podujatia: Fakulta architektúry STU
Mediáni partneri: Radio_FMCITYLIFE.SKArchinfo.sk