autor: Martin Brix
dátum: 11.11.2019
zdroj: Čerstvé Ovocie


LANGARITA-NAVARRO: TEMPERAMENTNÝ ZMYSEL PRE DETAIL

Maria Langarita a Victor Navarro tvoria dvojicu mladej španielskej architektonickej generácie od roku 2005. Svojím špecifickým prístupom v tvorbe obohacujú každý svoj koncept rôznorodej mierky rukopisným temperamentným zmyslom pre detail.

Obaja vyštudovali Ph.D. na ETSA Madrid, kde M. Langarita prednáša, a V. Navarro so skúsenosťami z Harvardskej fakulty dizajnu súčasne vyučuje na Universidad Europea de Madrid.

LANGARITA–NAVARRO: VÍCTOR NAVARRO | MARÍA LANGARITA | foto: Maria Carmona

"Vždy sa snažíme pracovať v kontexte inovácií; kladime si nové otázky a snažíme sa na ne odpovedať iným spôsobom. Z ekonomického hľadiska môžeme uvažovať o tom, že vykonávame postup znižovania mierky, pretože sa snažíme nikdy neopakovať to isté riešenie. To je naším palivom, ktoré nás vedie k veľmi vysokej úrovni dokonalosti. Pre nás je to životne dôležité, určite náročné, ale dôležité."


Jedným z charakteristických podpisov madridského ateliéru je schopnosť generovania netradičnej formy priestoru, ktorý sa istou metaforou/vtipom viaže a prispôsobuje špecifickej mentalite fungovania konkrétneho uživateľa. O tomto prístupe hovorí projekt rekonštrukcie jednej z prvých železobetónových objektov - La Serrería Belga (Belgická píla), ktorá bola postavená v rôznych etapách od dvadsiatych rokov 20. storočia architektom Manuelom Álvarezom Naya a bola jedným z prvých železobetónových úspechov v Madride.

Langarita-Navarro – Medialab-Prado (Madrid, 2012) (foto Luis Diaz Diaz)

Koncept rekonštrukcie sa výrazne viaže na fungovanie sídliacej firmy MEDIALAB, ktorá definuje svoju pracovnú pôdu ako „priestor na výrobu, výskum a šírenie digitálnej kultúry, a sútok medzi umením, vedou, technológiou a spoločnosťou”. Rôzne plynúci tok fragmentov firmy architekti zadefinovali ako kľúčovú nôtu priestoru. Do ucelenej surovej železobetónovej konštrukcie vkladajú zhluk objektov, mechanizmov a zariadení zvaný “LA COSA” (vec) – ktorý tvorí ucelenú, ľahkú a členitú štruktúru subobjektov, vytvárajúcich progresívny a dynamický priestor, ktorý aktivizuje program a súčasné požiadavky firmy.

Langarita-Navarro – Medialab-Prado (Madrid, 2012)

V konečnom dôsledku môžme tento koncepčný zásah chápať ako snahu o koexistenciu dvoch protikladov, ktoré sa nesnažia súperiť, ale vytvoriť dialóg medzi starým a novým, a generovať fungovanie v medzipriestore ako otvorený a všestranný proces aktivovaný jeho používateľmi.

Projekt vďaka netradičnému prístupu v adaptácii existujúceho objektu získal ocenenia ako
XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo
2013, COAM Award 2013, Sacyr Innovation Award 2014.

Langarita-Navarro – Medialab-Prado (Madrid, 2012) (foto Miguel de Guzmán)

Langarita-Navarro – Medialab-Prado (Madrid, 2012) (foto Luis Diaz Diaz)

Langarita-Navarro – Medialab-Prado (Madrid, 2012) (foto Miguel de Guzmán)


Tvorba ateliéru Langarita Navarro sa pohybuje v rôznorodých mierkach, no zároveň v každej jednej z nich dokážeme odvnímať jedinečný prístup s temperamentnou veľkorysosťou v hre s priestorom a jeho vizuálnym výrazom. Penthouse H sa nachádza na charakteristickej ulici v madridskom Barrio de Salamanca a je súčasťou podkrovného ustúpeného poschodia typickej buržoáznej budovy z 20.storočia.

Langarita-Navarro – Penthouse H (Madrid, 2017) (foto Miguel de Guzmán)

Najdôležitejším krokom rekonštrukcie bytu bolo zachovanie všetkých jedinečných prvkov, vďaka ktorým bol priestor podkrovia unikátny: rešpektovanie výrazného veľkorysého objemu, tabuľové delené historické okná, staré borovicové podlahy a iné fragmenty. Pre vytvorenie priestoru prispôsobeného súčasnému programu uživateľa no zároveň rešpektovanie historických prvkov architekti vniesli kontrastné - nové zásahy vo forme minimalizovaných subtílnych vloženín, doplňujúcich preplávajúci priestor bytu. Pôvodné a navrhnuté tak tvorí jedinečný kontakt vďaka neinvazívnosti zásahu, ktorú reflektuje ich materiálové a konštrukčné zjednotenie v precíznom remeselníckom detaile a sviežich farbách.

Langarita-Navarro – Penthouse H (Madrid, 2017) (foto Miguel de Guzmán)

Langarita-Navarro – Penthouse H (Madrid, 2017) (foto Miguel de Guzmán)


Ďalšou vydarenou ukážkou progresívneho no zároveň citlivého prístupu architektov je adaptácia existujúceho 4 700 m2 veľkého priemyselného skladu Matadero v Madride na priestory nomádskeho hudobného festivalu RED BULL MUSIC ACADEMY.  Programové požiadavky festivalu jasne definovali potrebu špecificky konfigurovanej dočasnej schémy, ktorá by mala zoskupovať kancelárie, štúdiá pre hudobníkov, nahrávacie štúdiá a zónu pre konferencie, rozhlas a lounge.

Red Bull Music Academy (Madrid, 2011) (foto Luis Diaz Diaz)

Vzhľadom na krátke časové rozpätie sa v rámci východiskového bodu zachoval existujúci stav kontextu a samotný sklad z kovovej konštrukcie s tehlovou fasádou ostal nedotknutý. Výsledkom bolo, že sa koncept projektu rozvinul v „interiéri“ skladu vo forme fragmentovanej mestskej štruktúry. Dočasná štruktúra založená na kritériách adaptability a reverzibility uľahčila možné čiastočné prekonfigurovanie v priebehu času. Koncept malej mestskej dedinky v industriálnom objekte tak generoval variabilný vzťah medzi blízkosťou a nezávislosťou, prevalenciou a výkonom, čo následne komunite obyvateľov a uživateľov ponúklo neočakávané fázy a prepojenia programov festivalu.

Red Bull Music Academy (Madrid, 2011) (foto Luis Diaz Diaz)

Fluidnosť priestoru umocnil zásah vo forme spoločných zelených záhrad definujúcich no zároveň prelínajúcich jednotlivé zóny festivalu. Exteriérové hrany priestorovo umiestnených objektov daných zón generujú takzvané spoločné piazzeti – mikronámestia vytvorené vnútorným obvodom domov, ktoré tak umožňujú prepojenie jednotlivých programov skrz jedinečnú zážitkovú cestu. Naopak na vonkajšej hrane, geometrické členité umiestňovanie potrebných objemov zadefinovalo veľké množstvo verejného priestoru s rôznymi mierami intimity vo vzťahu k pôvodnému existujúcemu skladu a jeho okolia.

V mnohých ohľadoch tento projekt zdieľa logiku ruskej bábiky matryoshky. A to nielen v doslovnom fyzickom, ale aj časovom zmysle, kedy schéma, program a jeho objem vychádzajú z potreby toho predošlého. Architekti boli skrz tento projekt ocenení vo forme Special Mention Emergent Architect European Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award 2013 v roku 2012 ocenením Premi FAD, a taktiež AR+D Emerging Architects Award 2012, a Selected Arquia-Próxima 2012. Projekt bol nominovaný spolu s výherným projektom MEDIALAB vo finále XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2013.

Red Bull Music Academy (Madrid, 2011) (foto Luis Diaz Diaz)

Langarita-Navarro – Red Bull Music Academy (Madrid, 2011) (foto Luis Diaz Diaz)


Langarita Navarro patria pod novú, progresívnu vlnu španielskych architektov, ktorá spadla do inej, nepoznanej situácie. Svoju prácu rozvíjali v neistote spoločnosti vyplývajúcej z doby hospodárskej krízy a prirodzene sa prispôsobovali každému typu programu a podmienkam. Od naliehavosti efemérnych dočasných inštalácií festivalu - cez súťaže rekonštrukcií objektov určitej váhy – až po privátne rodinné domy a byty. Dnes túto mladú mienkotvornú architektonickú dvojicu reprezentuje pozoruhodný rukopisný prístup v akejkoľvek mierke, a to usmernený detailným skúmaním programu a následným reagovaním naň jedinečnými - funkčne aj esteticko - ikonickými zásahmi.

Ich tvorbou sa zásluhovali o niekoľko medzinárodných ocenení, ako je napríklad special mention for emerging architects of the European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe za projekt Red Bull Academy of Music, alebo aj ar + d Prize for Emerging Architecture (2012), a taktiež niekoľko národných ocenení, vrátane ceny Bienále španielskej architektúry a urbanizmu (2013), a mnoho iných cien.

Langarita-Navarro – Embodied Pelt Shenzhen (Shenzhen, 2015)

Langarita-Navarro | Embodied Pelt Shenzhen (Shenzhen, 2015)

Langarita-Navarro – Baladrar House (Alicante, 2006-2013) (foto Luis Diaz Diaz)

Langarita-Navarro | Baladrar House (Alicante, 2006-2013) | foto: Luis Diaz Diaz

Langarita-Navarro – Lolita (Zaragoza, 2009) (foto Miguel de Guzmán)

Langarita-Navarro | Lolita (Zaragoza, 2009) | foto: Miguel de Guzmán


Text: Ľuboš Dobóczi / Archtung | Foto: Miguel de Guzmán & Luis Diaz Diaz


PROGRAM: SINGULARCH 2019
20.11.2019 / Pistoriho Palác – Štefánikova 25, Bratislava

18:00 / AKO SA TO: Prax za hranicami / diskutujú: Martin Mikovčák (Ark-Shelter), Peter Hubinský (Vallo Sadovsky Architects), Marián Stanislav (MAPA / Vallo Sadovsky Architects), Igor Marko (Marko&Placemakers), moderuje: Zuzana Duchová

20:00 / Langarita-Navarro (Madrid, ESP) / María Langarita, Víctor Navarro
Prednáška v anglickom jazyku.


SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť a študentov architektúry, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), RAAMWERK (Brusel), CIRCOLO-A (Janov), TAB (Viedeň), Toni Gironés Saderra (Barcelona), ORA (Znojmo) a KOSMOS (Moskva). Veľmi nás teší, že v roku 2019 naše tretie pozvanie prijal pozvanie ateliér Langarita-Navarro (Madrid). Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.


Organizuje ČO - Čerstvé Ovocie s občianským združením Archtung.
Sériu prednášok SINGULARCH z verejných zdrojov finančne podporil: Fond na podporu umenia
S finančnou podporou: Bratislava - hlavné mesto SR prostredníctvom grantového programu na podprou kultúry Ars Bratislavensis
Partner podujatia: Fakulta architektúry STUStaré Mesto - srdce Bratislavy – Pistoriho PalácDAAF 2019
Mediálni partneri: Radio_FMCITYLIFE.SKArchinfo portál - architektúra, architekti, diela
Ďakujeme: Spanielske Velvyslanectvo