autor: Martin Brix
dátum: 16.09.2019
zdroj: Čerstvé Ovocie


ORA: ORIGINÁLNÍ REGIONÁLNÍ ARCHITEKTURA

ORA je znojemský ateliér troch mladých architektov: Barbora Hora (UMPRUM), Ján Hora (FUA TUL) a Ján Veisser (FUA TUL). Ich tvorba je charakteristická hľadaním a pozorovaním tradičných hodnôt a ich následným spracovaním od celku až k sofistikovanému regionálnemu detailu. V roku 2018 sa stali absolútnym víťazom a víťazom v kategórii súkromný interiér - rekonštrukcia v cene Interiér roku 2018 v Českej republike. 

“Řídíme se jednoduchým, ale ambiciózním programem – snažíme se, aby po našem zákroku bylo řešené místo lepším než před ním.“

Všetci traja pochádzajú z iného kúta repubiky, zoznámili sa pri štúdiách, po ktorých založili ateliér ORA. Originálna Regionálna Architektúra je názov, ktorý je svojím spôsobom sám manifestom. Hovorí o tom, že každá architektúra je špecifická a jedinečná, ale aj o tom, že aj keď je kontext zásadným vodítkom k tvorbe, k dobrému výsledku sa dostávame skrz originálne, teda vlastné pochopenie tradičných a súčasných tendencií.

“Zajímá nás hlavně stavění na vesnici a v maloměstě. Každá lokalita má svůj specifický ráz, rádi jej objevujeme a vykládáme jeho kvality.“

ORA

ORA sa v architektonickej obci zapísali s citlivou rukou pre rekonštrukcie. Dobrým príkladom je dom zvaný Štajnhaus. Objekt s renesančným jadrom, ktorý stojí priamo na úpätí zámockého kopca v bývalej židovskej štvrti Mikulova. S postupným odkrývaním jednotlivých vrstiev a priestorov domu vzniklo mnoho prekvapivých súvislostí a momentov. Architekti našli správnu hranicu medzi dobou, do ktorej sa dá vrátiť a momentmi, ktoré si zaslúžia novú cestu, vďaka čomu sa im podarilo zachovať dom ako organický celok.

ORA: ŠTAJNHAUS

Dom dnes plní funkciu penziónu, časť z neho slúži ako súkromný priestor majiteľa. Každá izba je unikátna, každý priestor a kút domu má svoju špecifickú atmosféru. Napriek tomu, že sa v rekonštruovanom dome nenachádza ani jeden pravouhlý otvor, alebo rovná stena, všetky prvky sú znovavynalezené, vyrobené na mieru a spoločným dojmom oživujú historické a odkrývajú novoobjavené hodnoty domu.

ORA: ŠTAJNHAUS


ORA sa svojími konceptmi usiluje o prinavrátenie nielen vizuálnych, ale hlavne koncepčných a sociálnych hodnôt tradičnej architektúry. V projekte Vesnický dům sa architekti na úvod vydávajú za spoznaním súčasného moravského vidieku. Výsledkom pozorovania sa stáva vedomosť o nekontextuálnom a nesociálnom spôsobe stavania, ktoré spôsobuje urbanistickú krízu nielen na Morave. Manifest voči tomuto generickému súčasnému rastu je zrejmý : vidiecky dom sa nemôže správať ako mestská vila.

ORA: VESNICKÝ DUM

Dom stojí na hranici pôvodného a nového urbanizmu. Úzky a mierne svahovitý pozemok definuje proporcie domu približujúce sa svojim susedom. Architekti návrhom artikulujú potrebu prinavrátenia sa k ulici, otvoreniu sa jej. Neuzatváranie sa za neprepustnou bariérou, ale nastavenie tváre smerom k nej. Na tomto dome túto myšlienku najviac prezentuje jednoduchý prvok : okno do ulice. Najvýraznejší motív celého domu poskytuje maximálny výhľad, umožňuje kontakt s ulicou a súčasným spôsobom reprezentuje štít vidieckeho domu.

ORA: VESNICKÝ DUM


"Od celku k detailu." Originálny charakter ateliéru ORA tlie ako v orientácií a vnímaní kontextu, tak aj v schopnosti usporiadania, jednoduchosti a materiálovej a geometrickej elegancii v jednom. Aj o tom hovorí rekonštrukcia a dostavba nenápadného malého “šumperáku” vedľa kostola na plnohodnotný letný Dům ve vinohradu v malej obci Úvaly u Valtic. Pôvodný objekt so štvorcovým pôdorysom sa v prístavbe rozšíril o rovnaké proporcie. Dom s výrazne geometrickou formou aj kompozíciou fasád vznikol pristavaním približne rovnako veľkého objemu k pôvodnej socialistickej stavbe, na ktorú nadväzuje pivnica zapustená vo svahu.

ORA: DUM U VINOHRADU

Okná delia fasádu „palácovo“ na tretiny. Vďaka radikálnemu prebúraniu otvorov do všetkých strán sa dom dostáva do úplného kontaktu so svojím okolím, interiér chytá priame slnečné svetlo počas celého dňa a fasáda domu získava talianskú symetriu. Maximálne prepojenie exteriéru umožňuje kuchyni na prízemí pretvorenie na záhradnú kuchyňu. Dom sa svojou geometriou, kompozíciou a materialitou a celkovým dojmom stáva napriek tesnej blízkosti a mierke dôstojným partnerom kostola a neoddeliteľnou reprezentatívnou súčasťou, až symbolom vidieku s vinohradníckym charakterom.

ORA: DUM U VINOHRADU


“Nejduležitejší je pro nás kontext místa, kde tvoříme, a zároveň se rádi necháváme architekturou překvapovat.”

Špecifický prístup ORA architektov k dôslednému pozorovaniu a následnému pochopeniu miesta a tvorbe priestoru v malomestskom a vidieckom prostredí je pozoruhodný v tom, že poukazuje na dôležitosť prepojenia tradičných hodnôt so súčasnými, skrz čo princíp ORA možno definovať ako sociálne koncepčnú, remeselnú a v neposlednom rade pravdivú cestu za dobrou architektúrou.

Ich tvorbou sa zásluhovali v roku 2013 o Čestné uznanie Grand prix Obce architektov v kategorii rekonštrukcie, v súčasnosti sa podieľajú na výučbe na vysokej škole a spoluorganizujú rady prednášok, prezentácií a diskusií v rôznych mestách.

ORA: DUM STAVITELE JOHANNA UNGERA


Text: Ľuboš Dobóczi / Archtung


PROGRAM: SINGULARCH 2019

25.09.2019 / Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 9, Bratislava

18:00 / RAUM (Bratislava, SK) / Lukáš Kordík, Peter Jurkovič, Marcel Dzurilla a Roman Žitňanský
Miestnosť č. 117 / Diskusia v slovenskom jazyku.

20:00 / ORA (Znojmo, CZ) / Barbora Hora a Ján Hora
Aula Emila Belluša / Prednáška v českom jazyku.


SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť a študentov architektúry, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), RAAMWERK (Brusel), CIRCOLO-A (Janov), TAB (Viedeň) a Toni Gironés Saderra (Barcelona). Veľmi nás teší, že v roku 2019 naše prvé pozvanie prijali architekti ORA (Znojmo). Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.


Organizuje Čerstvé Ovocie v spolupráci s občianským združením Archtung.
Projekt SINGULARCH z verejných zdrojov finančne podporil: Fond na podporu umenia
S finančnou podporou: Ars Bratislavensis, České centrum v Bratislave
Partner podujatia: Fakulta architektúry STU
Mediáni partneri: Radio_FMCITYLIFE.SKArchinfo.sk