autor: Martin Brix
dátum: 08.12.2020
zdroj: Čerstvé Ovocie


OV-A: PEDANTNÝ PROCES NAVRHOVANIA V KOMBINÁCII S DIALÓGOM S KLIENTOM

Ateliér ov-a (Opočenský Valouch architekti) si za svoju pomerne krátku dobu existencie získal oprávnenú pozornosť laickej a odbornej verejnosti. Ich návrhy sú charakteristické jasným konceptom a kvalitným spracovaním detailov. Zo všetkých ich prác môžeme vymenovať tie najvýraznejšie: komplex apartmánových hotelov Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou, nové sídlo firmy Lasvit v Novém Boru alebo prepojovací mosty budov VŠCHT v Prahe.
 
Pri kladení správnych otázok sa v architektonickom fachu stretávame pri riešenom projekte s objavovaním pragmatických a pravdivých, no zároveň unikátnych odpovedí. Jedným z dôležitých aspektov je teda práve dialóg a spoločné úsilie architekta a investora. Tohto pravidla sa držia naši susedia z Pražského ateliéru ov-a, ktorý založili v roku 2007 Jiří Opočenský a Štěpán Valouch. Popri vedení vlastnej kancelárie sa venujú zároveň výučbe na FA ČVUT, v praxi zase spoločne neprestajne prehlbujú svoje poznanie spoluprácou v stálom okruhu špecializovaných profesistov.
 
ov–a
 
"Pro každý projekt hledáme jednotící koncept, který lze vyjádřit logem, a který nás vede v průběhu další práce až k realizaci stavby."
 
Skice, vizualizácie v procese, fyzické modely širších aj detailných mierok, to všetko zahŕňa pedantný proces navrhovania OV-a v kombinácii s častým dialógom s klientom. Všetky úkony sledujú jeden spoločný cieľ : návrh by mal poskytnúť v rámci rozumných stavebných nákladov investora prínos trvalej hodnoty stavby. Vo svojom portfóliu OV-a dokazujú, že sa v Českej Republike s neustálym sledovaním požiadaviek a správnou, no progresívnou ambíciou dá produkovať zodpovedná súčasná architektúra.

Jedným z príkladných počinov je rekonštrukcia uhoľne z 30. rokov na neformálne aktivity pražskej školy VŠCHT. Uhoľňa postavená ako jednoduchá priemyselná stavba slúžila pre zásobovanie susedných kotolní až do roku 1985. Betónový objekt zložený z dvojice síl so šikmým dnom a cisternou v strednej veži pôsobil na prvý pohľad kvôli nedostatku rovných plôch ako ťažšie využiteľný priestor. 

Změna využití prostoru uhelny VŠCHT (Praha)

Pohlaď do rezu s dvoma naklopenými plochami priviedol architektov na myšlienku využitia jednej strany na auditórium. Dominantná betónová konštrukcia bola ošetrená a zachovaná v celej svojej pôvodnej štruktúre.  Jedným z hlavných cieľov bolo získať súvislý otvorený živý priestor slúžiaci prednáškam a neformálnym pracovným stretnutiam. Jedna z výsypiek bola preto odstránená a na druhej sa naopak vytvorilo hľadisko v mäkkom materiálovom prevedení vo forme drevených stupňov.  Pre prepojenie oboch výškových úrovní sa zároveň vytvorilo nové oceľové schodisko.

Změna využití prostoru uhelny VŠCHT (Praha)

Změna využití prostoru uhelny VŠCHT (Praha)

Nové využitie uholne je vo svojej podstate jednoduchá odpoveď na komplexnú požiadavku investora. Z nenápadnej, no ťažkej priemyselnej stavby, uvoľnením objemu odstránením sýpky, zachovaním a zvýraznením dominantnej, logoidnej betónovej konštrukcie pridaním mäkkých-prírodných, funkčných solitérov sa majstrom OV-a podarilo vytvoriť ucelený čitateľný, fungujúci živý priestor.

Změna využití prostoru uhelny VŠCHT (Praha)

Jednou z najstarších no veľmi hodnotných realizácií je taktiež samostatný objekt záhradnej knižnice v Revniciach. Príbeh tejto stavby hovorí o akte ustúpenia potrebného nového objemu do úzadia starého rodinného domu. Hovorí o neparazitovaní novým objemom, o vytvorení cesty cez záhradu za denne využívaným priestorom. 

Zahradní knihovna Řevnice (Řevnice, 2003)

Dom z 20. rokov,  určený pôvodne ako letný domček, sa pre rodinu klienta stal celoročne obývaným objektom. Jednou zo zásadných potrieb klienta bolo vytvorenie pohodlného priestoru pre stovky kníh a s ním pokojný priestor pre štúdium. Aj napriek nedostatku priestoru v objekte, synergia architektonických hodnôt domu a romantickej letnej záhrady odmietla akúkoľvek dostavbu alebo prílepok k existujúcej stavbe. 

Zahradní knihovna Řevnice (Řevnice, 2003)

Štepán Valouch v spolupráci s Janom Marešom sa preto rozhodli navrhnúť dôstojného partnera k domu a záhrade. Miesto ubratia záhrady okolo domu knižnica obohacuje pobyt rodiny o zážitok z cesty cez divokú starú záhradu a cestu vertikálnym priestorom - oceľovým schodiskom okolo políc s knihami, až po vrchnú čitáreň s výhľadom na okolité, vegetáciou-podmanené prostredie. I v tomto prípade sa rukopis tvorby ateliéru prejavuje v dôslednej komunikácii s klientom. Stavebník prejavil veľkú dávku dôvery a veľkorysosti, bez ktorej by táto stavba nikdy nevznikla.

Zahradní knihovna Řevnice (Řevnice, 2003)

Veľká časť práce OV-A má zásluhu na kvalitných a komplexných návrhoch v architektonických súťažiach. Jednou z nich je aj súťaž na rekonštrukciu a dostavbu sklárskej firmy LASVIT, ktorú po výhre 1. miesta ateliér úspešne zrealizoval na architektonicky čitateľné logo firmy a landmark mesta.

Sídlo firmy Lasvit (Nový bor, 2019)

Zadaním klienta bolo vytvoriť sídlo firmy, ktoré nadväzuje na silnú sklársku tradíciu a spojuje sklo a svetlo súčasným jazykom. Ich artefakty sú umiestnené po celom svete a patria medzi špičku v odbore. 

Sídlo firmy Lasvit (Nový bor, 2019)

Domy na Palackého námestí v Novom Bore sú od konca 18. storočia obývané sklármi. Spoločnosť Lasvit sa rozhodla obnoviť obe historické pamiatky a je odhodlaná reprezentovať znovu oživenie autentickej sklárskej tradície Nového Boru. Tradičné historické objekty boli doplnené ďalšími dvoma podobne veľkými a tvarovanými abstraktnými čierno-bielymi objemami, čím sa vytvorila harmonická a funkčná zmes pôvodného historického kontextu a novej sviežej vrstvy.

Sídlo firmy Lasvit (Nový bor, 2019)

Návrh interpretuje súčasnou formou typický dvojpodlažný sklársky dom a spojuje areál v harmonický celok. Sklenený dom je knižnicou vzoriek a priestorom pre jednanie, čierny dom je naopak skladom a showroomom k predstavení nových artefaktov 1:1.

Sídlo firmy Lasvit (Nový bor, 2019)

„Návrh hovorí o vzťahu medzi dvoma domami, pôvodne barokovými chatami a ich modernou inkarnáciou“

Domy svojím totožným objemom dosiahli jedinečný tvar ako z vonkajšej, tak aj z vnútornej strany - čierny dom je sám o sebe uzavretý, zatiaľ čo presklený dom je ako žiariaca lampa osvetľujúca mesto. Logom tohto objemu orientovaného do ulice je práve unikátna sklenená fasáda, reprezentujúca znak omladenia a progresu sklárstva a jeho dôvery v regióne.

Sídlo firmy Lasvit (Nový bor, 2019)

OV-a tak znova interpretujú silnú ambíciu a schopnosť kombinácie dobrej architektúry a správneho dialógu s klientom. Svojím rukopisným architektonickým pravidlom obohatili firmu o silnú koncepčnú no zároveň estetickú formu reprezentácie sklárskeho remesla.

Sídlo firmy Lasvit (Nový bor, 2019)

Sídlo firmy Lasvit (Nový bor, 2019)

Jedným z najväčších projektov ateliéru je Aparthotel v Peci pod Snežkou. Súčasná, udržateľná, horská architektúra ponúka viac než len ubytovanie. Štyri apartmánové domy na lúke, ktorá kryje obchodné parter a služby. Apartmánové domy vznikli na mieste pôvodnej predajne z 80. rokov. Štyri domy sú umiestnené na "lúke" - zelenej streche nad obchodným parterom budovy, tento priestor medzi jednotlivými domami ponúka priehľady na vzdialené horizonty horských lúk. Charakteristika miesta tvoria solitérne domy pozdĺž hlavnej ulice, ktoré sú v tesnom kontakte s okolitou prírodou. Návrh so štyrmi bytovými domami na tieto kvality nadväzuje a rozvíja ich. 

Aparthotel Sv. Vavřinec v Peci pod Sněžkou

Aparthotel Sv. Vavřinec v Peci pod Sněžkou

Ateliér ov-a si za svoju pomerne krátku dobu existencie získal oprávnenú pozornosť laickej aj odbornej verejnosti. Ich návrhy sú charakteristické jasným konceptom a kvalitným spracovaním detailu. Za všetky ich práce možno menovať tie najvýraznejšie: komplex apartmánových hotelov Svätý Vavrinec v Peci pod Sněžkou, nové sídlo firmy LASVIT v Novom Bore alebo prepojovacie mosty budov VŠCHT v Prahe.

ov–a team

V rokoch 2010-2019 sa tým ov-a rozrástol na 8 stálých členov. Kancelária v súčasnosti zároveň nadväzuje na práce na väčšch projektoch a urbanistických celkoch. Len nedávno získali prestížnu Českú cena za architekturu 2020Hlavnú cenu porota udelila Jiřímu Opočenskému a Štefanovi Valouchovi za realizáciu Sídla firmy LASVIT (2019). Autori navrhli pre investora v Novom Bore citlivú rekonštrukciu skupiny tradičných severočeských drevených stavieb z počiatku 19. storočia doplnenú dvoma novými objektmi podobného stavebného objemu, ale v novej reprezentatívnej materialite. Taktiež získlali ocenenie Architekt roku 2020.


Text: Ľuboš Dobóczi / Archtung | Foto: BoysPlayNice


PROGRAM: SINGULARCH 2020
15.12.2020 / Online prednáška a diskusia na Facebook profile ČO – Čerstvé Ovocie | @cerstveovocie

Pred hlavnou prednáškou sa uskutoční diskusia s podtitulom " Generácia 30+". V dnešnej dobe vzniká mnoho ateliérov reprezentovaných novou vlnou mladých architektov. Túto generáciu tvoria mladí ľudia so skúsenosťami v praxi renomovaných ateliérov slovenskej scény. Generácia 30+ svojou vlastnou cestou prináša svieže a nové impulzy. Ako vníma architektúru táto vrstva? Aké sú ich ciele, aké majú limity, v ktorej sfére sa im darí najviac a akú majú predstavu o budúcnosti v architektúre? 15. decembra sa porozprávame v „preddiskusii“ Generácia 30+ s ateliérmi KILO / HONČ a Kuklica Smerek Architekti + Hubinský (v zastúpení Peter Kuklica a Juraj Hubinský), moderuje Martin Zaiček.

19:00 / KILO / HONČ | Kuklica Smerek Architekti + Hubinský
Online diskusia na Facebook profile ČO – Čerstvé Ovocie | @cerstveovocie / Diskusia v slovenskom jazyku.

20:00 / ov–a (Praha, CZ) | Štepán Valouch a Jiří Opočenský
Online prednáška na Facebook profile ČO – Čerstvé Ovocie | @cerstveovocie / Prednáška v českom jazyku.


SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť a študentov architektúry, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), RAAMWERK (Brusel), CIRCOLO-A (Janov), TAB (Viedeň), Toni Gironés Saderra (Barcelona), ORA (Znojmo), KOSMOS (Moskva) a Langarita–Navarro (Madrid). Veľmi nás teší, že v roku 2020 naše tretie pozvanie prijali architekti ov–a (Praha). Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.


Organizuje ČO - Čerstvé Ovocie v spolupráci s občianskym združením Archtung.
Sériu prednášok SINGULARCH z verejných zdrojov finančne podporil: Fond na podporu umenia
S finančnou podporou: Bratislava - hlavné mesto SR prostredníctvom grantového programu Nadácie mesta Bratislavy
Mediálni partneri: Radio_FM, Archinfo portál - architektúra, architekti, diela, CITYLIFE.SK, YIM.BA - Yes In My Bratislava, Fakulta architektúry a dizajnu STU, DAAD, České centrum v Bratislave, ASB.sk
Ďakujeme: Nová Cvernovka