autor: Martin Brix
dátum: 07.12.2012
zdroj: www.permakultura.sk


Permakultúra v meste.

Počas konania Urban Market sa v priestoroch budovy Cvernovky, konkrétne v priestoroch Connect Coworkingu, uskutoční 2. ročník festivalu Permakultúra v meste. Veríme v príjemnú atmosféru, v bohatý a zaujímavý program, ktorý bude určte stáť za ponechanie aspoň malého dobrovoľného príspevku.

2. ročník festivalu, v rámci ktorého sa uskutoční stretnutie odborníkov z oblasti permakultúry a formou užšie špecializovaných prednášok a prezentácií sa permakultúra priblíži aj širšej verejnosti. Prednášky a diskusie sa budú týkať rôznych oblastí života, v ktorých permakultúrne princípy nachádzajú svoje uplatnenie.

Festival chce informovať širšiu verejnosť v mestách o možnostiach, ako prispieť vlastným dielom k premene konzumného štýlu života.

Inšpirujúce príklady ľudí, začínajúcich i stabilizovaných firiem, ktorých permakultúra živí nielen duševne.

Predstavia sa vám možnosti, ako dosiahnuť bližší kontakt s prírodou, aj keď žijete v meste.

Hlavné témy programu:

- Ekologické a permakultúrne princípy „zelenej” domácnosti, vermikompostovanie, permakultúrne záhrady v meste, tvorivé využitie odpadov.
- Predstavujeme niektoré slovenské permakultúrne ekocentrá.
- Práca s marginalizovanými skupinami, ako vytvoriť a udržať komunitu / spoločenstvo, vzdelávanie detí.
- Koncept „zelených”  budov, „zelené” kancelárie, nevyužívané plochy v meste, školské záhrady.

Vstupné: dobrovoľný príspevok

Viac info na www.permakultura.sk a FB stránke PERMAKULTURA V MESTE a FB Evente.