autor: Martin Brix
dátum: 14.10.2019
zdroj: Slovenské centrum dizajnu


POZNÁME OCENENÝCH V NÁRODNEJ CENE ZA DIZAJN

Národná cena za dizajn (NCD) je ocenenie udeľované Slovenským centrom dizajnu a Ministerstvom kultúry SR. Aktuálny ročník patrí produktovému dizajnu a prácam zrealizovaným počas rokov 2017 a 2018. V bratislavskej Design Factory 11. októbra odzneli názvy ocenených diel a mená ich autorov a autoriek. Verejnosť si môže výber z prihlásených prác pozrieť na už prebiehajúcej výstave finalistov Národnej ceny za dizajn 2019 až do 1. 12. 2019.

NCD 2019 / foto: Adam Šakový

Najsledovanejším momentom NCD bol galavečer so slávnostným vyhlásením výsledkov – mien ocenených autorov a autoriek. O ocenených prácach rozhodovala porota v zostave Michal Froněk (CZ), Petteri Kolinen (FIN), Marián Laššák (SK), Mária Hriešik Nepšinská (SK), Jakub Pollág (SK), Bettina Steindl (AT) a Klára Šumová (CZ). Z ich výberu vzišiel výber prác, ktoré postúpili na výstavu NCD 2019, kde je možné vidieť celkovo 51 prác finalistov.

Kurátor výstavy NCD 2019, Marián Laššák, opisuje, ako prebiehal výber poroty: „Porota sa pomerne jednoznačne zhodla na úzkom okruhu nominantov v kategórii profesionálneho dizajnu, naopak, následný výber prvých troch pozícií spomedzi tejto veľmi vyrovnanej skupiny nebol vôbec jednoduchý. Najdlhšie diskusie sprevádzalo posudzovanie študentského dizajnu. Je to dané tým, že mnohé práce otvárali napríklad otázky kritérií hodnotenia dizajnu, súčasných tendencií, poukazovali na prieniky dizajnu a umenia alebo reprezentovali experimentálne, až špekulatívne, no stále legitímne polohy dizajnu, ktorých hodnotenie vyžaduje trochu iný prístup ako v prípade produktu s pomerne jasnými parametrami.”

Marián Laššák ďalej vysvetľuje, ktoré práce v ňom výraznejšie zarezonovali: „Pre mňa osobne bola najzaujímavejšou kategória študentského dizajnu, kde sa objavili viaceré projekty, ktoré ma pozitívne potešili svojim sviežim a nekonvenčným prístupom a v kategórii profesionálov niektoré projekty tiež zarezonovali výraznejšie – myslím, že nielen v mojom prípade, práve pre komplexnosť riešenia a ich špičkovú profesionalitu.”

Národná cena za dizajn (NCD) je udeľovaná už od roku 1993, vtedy ešte pod názvom Dobrý dizajn. Súťaž je určená všetkým polohám dizajnu. Tento rok sa súťažilo v troch kategóriách: profesionálny dizajn za výrobky, produkty, diela uvedené na trh a študentský dizajn za projekty od študentov kreatívnych odborov z oblasti dizajnu. Tretia kategória podlieha premenám, z experimentálnej sa pred dvomi rokmi stala kategória dizajn s pridanou hodnotou za spoločensky a technologicky významné diela, ale aj za projekty vytvorené bez spolupráce s klientmi. Osobitne sa udeľujú ceny napríklad za kultúrny prínos v oblasti dizajnu alebo cena poroty. V spolupráci so združením Repairably SCD udelilo aj osobitnú cenu za opraviteľný dizajn a ako špeciálnu cenu SCD cenu za mimoriadny prínos v oblasti výskumu dizajnu jednej z najvýznamnejších osobností výskumu na Slovensku, Ive Mojžišovej.

Mená ocenených aj s hodnotením poroty nájdete podrobne opísané TU.

Riaditeľka Slovenského centra dizajnu, Mária Rišková, približuje, ako po rokoch vníma kvalitu prihlásených prác: „Oceňovanie výsledkov kreativity nie je jednoduché, stretávajú sa s tým kolegovia vo všetkých odboroch kultúry. Dizajn má s výtvarným umením, filmom či hudbou spoločné to, že na vytvorenie výsledného diela je potrebná spolupráca viacerých odborností. Diela majú tvorivú, aj technologickú stránku, ale vznikajú aj v istom spoločenskom kontexte alebo kontexte daného odboru. Iste, môžeme odsledovať vývoj technológií, metód tvorby, použitých nástrojov na vytvorenie návrhu i na výrobu. Niekedy však technologický vývoj nemusí znamenať kvalitu vo výtvarnej oblasti, napríklad v 90. rokoch pri nástupe digitálnych nástrojov pri tvorbe dizajnu nastali dočasné výkyvy vo výtvarnej úrovni. No pravdou je, že pri aktuálnom nastavení pravidiel NCD sa na verejnosť dostávajú len diela, ktoré prešli prísnymi kritériami medzinárodnej poroty. Diela, ktoré cez porotu neprešli, nikdy nezverejňujeme, ale uvažujeme v tomto zmysle o zmene pravidiel. Diela zo súťaže a celá súťaž sa stáva akousi kronikou dejín dizajnu, práve preto by bolo dobrým krokom vidieť všetky prihlásené práce.”

NCD 2019 / foto: Adam Šakový

Jedným z hlavných cieľov NCD je ponúknuť možnosť zviditeľnenia sa mladým tvorcom. Hovorí Mária Rišková: „Kategória študentský dizajn vyčleňuje z prihlásených prác spôsob uvažovania a schopnosti budúcej generácie. Mnohých zo zúčastnených študentov vidíme počas ďalších ročníkov ako mladých profesionálov. Všeobecne sa súťaže zúčastňuje okrem časom overených firiem a výrobcov predovšetkým mladšia až stredná generácia tvorcov dizajnu, ktoré majú najväčší záujem na prezentácii svojej tvorby. Ocenením získavajú autorky a autori dizajnu i výrobcovia cenné body v najťažšej súťaži – na trhu. Výsledky vždy pomáhame propagovať, aby sa mená a názvy ocenených dostali čo najviac do povedomia verejnosti i odborníkov a diela sa snažíme prezentovať aj v zahraničí.”

NCD 2019 / foto: Adam Šakový

Ocenené diela v roku 2018: FOTO / VIDEO


Výstava NCD 2019 je prezentovaná v Slovenskom národnom múzeu, ktoré je jej spoluorganizátorom (Vajanského nábrežie 2, Bratislava – priestory bývalého Detského múzea, vstup z Múzejnej ulice). Otvorené je každý deň, okrem pondelka, od 9.00 – 17.00 h. Vstup na výstavu je voľný. Návštevníci si tu môžu pozrieť množstvo zaujímavých diel, ktoré odrážajú súčasné trendy v oblasti dizajnu a určite stoja za pozornosť. Slovenské centrum dizajnu sa teší na vašu návštevu.

 

Vyhlasovatelia súťaže: Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Organizátor súťaže: Slovenské centrum dizajnu

Organizačný tím a realizácia
Soňa Trubíniová, koordinátorka NCD 2019
Mária Rišková, riaditeľka SCD
Marián Laššák, kurátor
Andrea Ďurianová, architektonický návrh a realizácia výstavy
Ondrej Gavalda, grafický dizajn
Helena Cibulková, Gabriela Rybáriková, sprievodné akcie a produkcia
Zuzana Palicová; Miroslava Brindová (House of Ukulele), PR
Ľubica Kollárová, Michal Čudrnák, online prihlasovanie
Maroš Schmidt, odborná spolupráca
Tím Slovenského centra dizajnu, spolupráca na realizácii a produkcii súťaže

Generálny partner SCD: J&T BANKA SK
Hlavný mediálny partner SCD: Designum
Partner SCD: Antalis, a.s.
Partneri NCD 2019: Úrad priemyselného vlastníctva SR, design factory, Repairably, Eastern Design Conference, Nadácia SPP, Slovenské národné múzeum, Magistrát hlavného mesta Bratislava
Odborní partneri konferencie Dizajn & biznis: Fond na podporu umenia, Slovak Business Agency, Slovenská informačná a energetická agentúra, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Metropolitný inštitút Bratislavy
Mediálni partneri NCD 2019: Denník N, Rádio DEVÍN, Radio_FM, RTVS, DeTePe, ČO – Čerstvé Ovocie, in.ba, Flash Art Czech and Slovak Edition, CITYLIFE.SK, artalk.cz, Interez