autor: Martin Brix
dátum: 20.01.2017
zdroj: Čerstvé Ovocie


SINGULARCH / BUREAU B+B (NL) / MÁ NAŠE MESTO MÁLO ZELENE?

Čerstvé Ovocie v spolupráci s Fakultou architektúry STU a Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva v Bratislave si pre vás koncom minulého roka pripravili prezentáciu urbanisticko-krajinného ateliéru Bureau B+B na tému Urban Landscape / Parks In The City a diskusiu s lokálnymi hosťami, kde sa budeme pýtať "Má naše mesto málo zelene?". Podujatie je už za nami a aby sme neostali len pri spomienkach máme pre vás aj celý video záznam, ktorý si možete pozrieť z teplúčka domova ako aj pár fotiek. Takže reportujem a spomíname.

09.12.2016 / Fakulta architektúry STU v Bratislave
18:00 diskusia: "Má naše mesto málo zelene?"
20:00 prednáška: Bureau B+B / Anna Fink (Amsterdam, NL)

Pôvodne sme avizovali hosťa Gert-Jan Wisse za ateliér Bureau B+B, no bohužiaľ zo zdravotných dôvodov nemohol pricestovať. Avšak plnohodnotne ho nahradila jeho kolegyňa, sympatická Anna Fink.


prednáška:

>> B+B
Bureau B+B urbanism and landscape architecture je ateliér urbanizmu a krajinnej architektúry, ktorý bol založený v roku 1977 v Amsterdame. Už desaťročia spája skúsených urbanistov s mladými talentami. Ich návrhy sú jasné, funkčné, ale aj poetické. Osvedčeným dizajnom hľadajú odpovede aj na aktuálne spoločenské témy. B+B tvorí na rôznych miestach a pozýva ľudí k rozvoju ich vlastného okolia. Ich otvorená firemná kultúra zabezpečuje, že každý projekt je jedinečný a mnohokrát sa líši aj zvoleným prístupom. Napriek tomu všetky projekty spája „poetická jasnosť“. Ako tvrdí B+B všetko je jasné a ľahko pochopiteľné. Rámec je silný, podrobnosti sú jemné a rafinované. Návrhy vždy obsahujú pozoruhodnú myšlienku alebo netradičný zásah, ktorý pozdvihne priestorový zážitok nad funkčné. Jasný, funkčný základ vytvára príležitosť pre emócie, hmatateľnosť a poetickú súčasť dizajnu

>> Anna Fink
Anna Fink skončila štúdium krajinnej architektúry na University of Life Sciences vo Viedni, a momentálne dokončuje Academy of Architecture v Amsterdame. Anna je "spoločensky angažovaný dizajnér". Hľadá identitu miesta aby cez dizajn vyjadrila jeho rôzne atmosféry, kultúry a prírodu.

SINGULARCH: Bereau B+B / Anna Fink (Amsterdam / NL) from Čerstvé Ovocie on Vimeo


diskusia:

>> Má naše mesto málo zelene?
Zatiaľ čo kedysi bola Bratislava mestom záhrad, dnes môže verejné parky iným európskym metropolám skôr závidieť. Nie však počtom ani rozlohou. Zelené plochy v meste sú. Ale v akom stave? Aká je ich vízia a budúcnosť? Ako vznikajú a ako sa udržiavajú kvalitné zelené priestory mesta? Má Bratislava naozaj tak málo zelene alebo je problém inde? Na tieto otázky sme hladali odpovede spolu s krajinným architektom Michalom Marcinovom (LABAK), Patrikom Križanským z občianskeho združenia Kmeťovo námestie, Dašou Effenbacherovou, vedúcou útvaru štrukturálnych fondov a verejného obstarávania v Novom Meste, krajinnou architektkou Zuzanou Hudekovou a developerom projektu Nový háj Borisom Hrbáňom. S hosťami diskusie sa zhovárať Milota Sidorová, ktorá je profesionálkou pohybujúcou sa v interdisciplinárnych témach mesta a mestského plánovania.

Ing. Michal Marcinov / LABAK
Ing. Daša Effenbergerová / Bratislava - m. č. Nové Mesto / projekt: JAMA
PhDr. Patrik Križanský / Kmeťovo námestie - združenie
Ing. Boris Hrbáň / Imagine Development / projekt: Nový háj
Ing. Zuzana Hudeková, PhD. / Regionálne ekologické centrum
moderovala: Ing. Milota Sidorová, PhD.

SINGULARCH: Má naše mesto málo zelene? from Čerstvé Ovocie on Vimeo


SINGULARch je prednáška zahraničného hosťa z oblasti architektúry, urbanizmu a krajinnej architektúry, presahujúci do medziodborových sfér. Ide o podujatie s edukačným charakterom. Cieľom bolo priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom projektu je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta, ako aj predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom nielen pre odbornú verejnosť, ale aj vzdelávaním pre každého. Taktiež prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Podujatie prebehlo ako samostatná prednáška pozvaného hosťa zo zahraničia, pred ktorou sa uskutočnila diskusia s lokálnymi hosťami. Podujatie je zamerané pre odbornú architektonickú a umeleckú verejnosť, študentov, predstaviteľov komunálnej politiky, investorov, mestských aktivistov ale aj širokú verejnosť.

S finančnou podporou BSK - Bratislavský kraj, najlepšie miesto pre život a Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave jsa nám podarilo zorganizovať prednášku zahraničného hosťa spojenú s diskusiou s lokálnymi hosťami.

Photo: Daniela Benková / michalbabincak.com