autor: Martin Brix
dátum: 16.09.2019
zdroj: Čerstvé Ovocie


SINGULARCH: ORA (Znojmo, CZ)

Čerstvé Ovocie a Archtung vás srdečne pozývajú na prednášku českého architektonického ateliéru ORA:

SINGULARCH: ORA (Znojmo, CZ)
25.09.2019 / Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 9, Bratislava

SINGULARCH: ORA

ORA – ORIGINÁLNÍ REGIONÁLNÍ ARCHITEKTURA

“Zajímá nás hlavně stavění na vesnici a v maloměstě. Každá lokalita má svůj specifický ráz, rádi jej objevujeme a vykládáme jeho kvality.”

ORA je znojemský ateliér troch mladých architektov: Barbora Hora (UMPRUM), Ján Hora (FUA TUL) a Ján Veisser (FUA TUL). Ich tvorba je charakteristická hľadaním a pozorovaním tradičných hodnôt a ich následným spracovaním od celku až k sofistikovanému regionálnemu detailu. Ich tvorbou sa zásluhovali v roku 2013 o Čestné uznanie Grand prix Obce architektov v kategorii rekonštrukcie, v súčasnosti sa podieľajú na výučbe na vysokej škole a spoluorganizujú rady prednášok, prezentácií a diskusií v rôznych mestách.

 ORA: BARBORA HORA, JÁN HORA A JÁN VEISSER

 ORA: BARBORA HORA, JÁN HORA A JÁN VEISSER

ORA: VESNICKÝ DŮM | Božice, jižní Morava, Česko (2013 – 2018) | foto: BoysPlayNice

ORA: VESNICKÝ DŮM | Božice, jižní Morava, Česko (2013 – 2018) | foto: BoysPlayNice


Pred hlavnou prednáškou sa uskutoční tradičný formát AKO SA TO a podtitulom "Ako sa to začína?". Témou chceme nastupujúcim prvákom priblížiť cestu architekta, proces tvorby a vôbec ako sa to celé začne práve na pôde Fakulty architektúry. Kedy príde rozhodnutie stať sa architektom? Ako pristupovať k vzdelávaniu sa a tvorbe?

Čo architekt, to iný príbeh. Do diskusie prijali pozvanie architekti Lukáš Kordík, Peter Jurkovič, Roman Žitňanský a Marcel Dzurilla, ktorí vám porozprávajú o svojich začiatkoch. Tie spoločne zdielali ako na škole, tak aj neskôr v praxi, v ateliéry RAUM, po ktorom sa vydali spoločnými aj vlastnými cestami, na ktorých sa stali laureátmi cien ako CE ZA AR, ARCH, a získali viacero slovenských aj medzinárodných nominácií.

Prednáška je súčasťou podujatia Manifest.


PROGRAM: SINGULARCH 2019
25.09.2019 / Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 9, Bratislava

18:00 / RAUM (Bratislava, SK) / Lukáš Kordík, Peter Jurkovič, Marcel Dzurilla a Roman Žitňanský
Miestnosť č. 117 / Diskusia v slovenskom jazyku.

20:00 / ORA (Znojmo, CZ) / Barbora Hora a Ján Hora
Aula Emila Belluša / Prednáška v českom jazyku.


SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť a študentov architektúry, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), RAAMWERK (Brusel), CIRCOLO-A (Janov), TAB (Viedeň) a Toni Gironés Saderra (Barcelona). Veľmi nás teší, že v roku 2019 naše prvé pozvanie prijali architekti ORA (Znojmo). Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.


Organizuje Čerstvé Ovocie v spolupráci s občianským združením Archtung.
Projekt SINGULARCH z verejných zdrojov finančne podporil: Fond na podporu umenia
S finančnou podporou: Ars Bratislavensis, České centrum v Bratislave
Partner podujatia: Fakulta architektúry STU
Mediáni partneri: Radio_FMCITYLIFE.SKArchinfo.sk