autor: Martin Brix
dátum: 14.10.2019
zdroj: Slovenské centrum dizajnu


SPRIEVODNÝ PROGRAM PODUJATIA NCD 2019

Národná cena za dizajn (NCD) je udeľovaná už od roku 1993, vtedy ešte pod názvom Dobrý dizajn. Súťaž je určená všetkým polohám dizajnu. Tento rok sa súťažilo v troch kategóriách: profesionálny dizajn za výrobky, produkty, diela uvedené na trh a študentský dizajn za projekty od študentov kreatívnych odborov z oblasti dizajnu. Tretia kategória podlieha premenám, z experimentálnej sa pred dvomi rokmi stala kategória dizajn s pridanou hodnotou za spoločensky a technologicky významné diela, ale aj za projekty vytvorené bez spolupráce s klientmi. Osobitne sa udeľujú ceny napríklad za kultúrny prínos v oblasti dizajnu alebo cena poroty. V spolupráci so združením Repairably SCD udelilo aj osobitnú cenu za opraviteľný dizajn a ako špeciálnu cenu SCD cenu za mimoriadny prínos v oblasti výskumu dizajnu jednej z najvýznamnejších osobností výskumu na Slovensku, Ive Mojžišovej.

Výstava finalistov NCD 2019 – Produktový dizajn
9. 10. – 1. 12. 2019
Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava (priestory bývalého Detského múzea, vstup z Múzejnej ulice)

Otvorené: utorok – nedeľa 9.00 – 17.00

Výstava predstavuje 51 prác finalistov, ako aj víťazné práce, ktoré uspeli vo viacerých kategóriách súťaže. Práce z oblasti produktového dizajnu vznikli na Slovensku alebo ich vytvorili dizajnéri zo Slovenska v období rokov 2017 a 2018. Počas jej trvania sa budú konať komentované prehliadky výstavy, programy pre širokú verejnosť a rôzne odborné podujatia.

Kurátor: Marián Laššák
Architektonický návrh a realizácia výstavy: Andrea Ďurianová
Grafický dizajn: Ondrej Gavalda

Galavečer NCD 2019
11. 10. 2019
19.00, Design Factory, Bottova 2, Bratislava

Slávnostné vyhlásenie výsledkov Národnej ceny za dizajn 2019 – Produktový dizajn.

Moderátor: Tomáš Hudák
Režisér: Martin Hasák

Z herbárov*
workshop pre deti
17. 10. 2019 (štvrtok)
17.00, Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava (priestory bývalého Detského múzea, vstup z Múzejnej ulice)

Workshop inšpirovaný študentskou prácou The Kit For an Urban Kid od Márie Fialkovej, konkrétne jej časťou určenou na jesenné detské aktivity - herbárom. O rastlinách v herbároch a o ich ďalšom živote.

Koncepcia: Helena Cibulková a Gabriela Rybáriková

Komentovaná prehliadka výstavy NCD 2019
22. 10. 2019 (utorok)
17.00, Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava (priestory bývalého Detského múzea, vstup z Múzejnej ulice)

Komentovaná prehliadka výstavy pre širokú verejnosť s kurátorom Mariánom Laššákom  a prizvanými vystavujúcimi autormi.

Večer s víťazmi
Blok prezentácií
5. 11. 2019 (utorok)
17.00, Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava (priestory bývalého Detského múzea, vstup z Múzejnej ulice)

Večer venovaný víťazným prácam, ich prácam na výstave i ďalšej tvorbe jednotlivých dizajnérov či štúdií.

Dizajn a biznis*
Konferencia
26. 11. 2019 (utorok)
9.00 – 13.00

Konferencia zameraná na prezentáciu rôznych foriem podpory pre dizajnérov, či už z finančného alebo odborného hľadiska. Cieľom je ponúknuť dizajnérom na jednom mieste prehľad možných podpôr, ktoré na Slovensku môžu získať.

Prezentujúce organizácie: Fond na podporu umenia, Úrad priemyselného vlastníctva SR a SIEA, SBA – Slovak Business Agency, Slovenská inovačná a energetická agentúra (časť kreatívne vouchre, odborné podujatia)

Finisáž výstavy
Komentovaná prehliadka výstavy a vyhlásenie Ceny verejnosti.
1. 12. 2019 (nedeľa)
16.00, Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava (priestory bývalého Detského múzea, vstup z Múzejnej ulice)

Komentovaná prehliadka výstavy pre širokú verejnosť s kurátorom Mariánom Laššákom  a prizvanými vystavujúcimi autormi a vyhlásenie Ceny verejnosti.


Na všetky podujatia je vstup voľný okrem označených hviezdičkou: *potrebná registrácia

Kontakt:
Helena Cibulková, +421 918 110 247, helena.cibulkova@scd.sk
Gabriela Rybáriková, gabriela.rybarikova@scd.sk