autor: Martin Brix
dátum: 02.12.2018
zdroj: Čerstvé Ovocie


TAB: PRÁCE O TÉMACH, KTORÉ SÚ V DNEŠNOM SVETE UTLAČENÉ DO POZADIA

Viedenský kolektív TAB, založený v roku 2015 architektmi Philippe Jans, Therese Leick, Charles Rauchs and Wilhelm Scheruebl je "thinktank" skupina, ktorá sa zameriava na experimentálne, ale aj špecifické sociálne a kultúrne témy a ich dopad na architektúru, urbanitu  a dizajn. Výrazný rukopisný prístup k riešeniam otázok na netradičné témy sa TAB zásluhoval o prvú cenu v medzinárodnej súťaži "Metropolis, ideasforward"  alebo aj o cenu outstanding artist award experimental design 2016.

"V našich koncepčných a architektonických projektoch sa snažíme spochybňovať súčasné agendy a usilujeme sa o tvorbu iných, autonómne vyvíjajúcich sa riešení."

TAB Collective | Philippe Jans, Therese Leick, Charles Rauchs and Wilhelm Scheruebl

TAB Collective | Philippe Jans, Therese Leick, Charles Rauchs and Wilhelm Scheruebl


Projekt "The Golden Age of Nothing" je dystopický koncept, založený na pohľade na nedávne politické udalosti v Európe a okolo nej. V publikácii sa nachádza 19 fiktívnych charakterov popisujúcich situácie v novovytvorených teritóriách. Európa sa rozpadáva, vytvárajú sa nové aliancie a hranice. V projekte sa nachádza množstvo názorov a zmien trasformovaných do výrazných architektonistických až urbanistických prvkov, ako napr. hranice, strážne veže, až hradby, ktoré na prvý pohľad pôsobia ako syntéza vplyvu politickej agendy na spoločnosť a jej životné prostredie. 

"Architektúra by mala zohrávať úlohu v kritike politických návykov, ktoré ovplyvňujú postavené prostredie a spoločenský život."

TAB | Alpenstaat | The Golden Age of Nothing

TAB | Alpenstaat | The Golden Age of Nothing | Outstanding Artist Award for Experimental Design – Honorable mention Outstanding Artist Award for Experimental Tendencies in Architecture | 2016

TAB | Corsica | The Golden Age of Nothing

TAB | Corsica | The Golden Age of Nothing | Outstanding Artist Award for Experimental Design – Honorable mention Outstanding Artist Award for Experimental Tendencies in Architecture | 2016

Tento projekt zaujal pozornosť na viacerých univerzitách a platformách v zahraničí, ako napríklad v Future architecture platform v Ljublane, ktorý s TAB pripravili rozhovor ARCHITECTURE VS. POLITICS.


V rámci súťaže "Land Art Generator Initiativ Competition", ktorej cieľom je navrhnúť riešenie pre trvalo udržateľnú energetickú infraštruktúru, ktorá posilní mesto nielen v rámci udržateľnosti, ale aj ako verejné umelecké dielo bol odpoveďou kolektívu projekt "Plant Drinking Water" v meste Santa Monica, ktorý sa svojou jednoduchou schémou a formou "sochy" živej vegetácie snaží vyzvať spoločnosť k prevzatiu zodpovednosti za životné prostredie interaktívnym spôsobom : intenzívnejšie pestovanie rastlín, záhrad, vďaka možnosti odobratia "takeaway" zelene z veľkého verejného kvetináča do vlastných záhrad. Veľmi ľudský a interaktívny spôsob výzvy môže svojím spôsobom ovplyvniť ekologizáciu záhrady každého jedinca, a tak zároveň aj ekologizáciu mesta v celom rozsahu. Aj napriek veľmi zdĺhavému procesu, tento jednoduchý prístup poskytuje možnosť dlhodobého vplyvu na  hydrologický okruh našej planéty, a tým pádom aj na produkciu čerstvej vody a malej, ale veľmi dôležitej nápravy zo strany ľudí.

TAB | Plant Drinking Water  | Land Art Generator Initiativ Competition | Plants spread

TAB | Plant Drinking Water  | Land Art Generator Initiativ Competition | Plants spread


Mestský priestor má svoje možnosti, každý občan ich používa. Ale čo ak ide o neobvyklé, resp. nelegálne využívanie mestských situácií. Vlastné intervencie a stratégie sociálne-špeciálnych uživateľov ulice sú problémom všetkých miest na zemi. "The Illegal Project" tieto miesta dokumentuje, analyzuje ich koncepčnosť a zároveň sa snaží vytvárať podnet na spochybnenie súčasného politicko-byrokratického programu pre určité skupiny a miesta. Súčasťou projektu je aj "The Lowtel Series", ktorá  zdôrazňuje a kontroverzne reaguje na situáciu bezdomovectva, vo forme umocnenia komfortu v použitých obsadených priestorov ulice.

TAB | The Illegal Project | The Lowtel Series

TAB | The Illegal Project | The Lowtel Series


V súčasnosti sa počas tvorby začal kolektív intenzívne venovať výstavám, prednáškam, rôznym diskusiám a workshopom nielen vo Viedni a Grazi, ale aj v zahraničných mestách ako Ľubľana, Tirana, Jeruzalem, Talinn, Salzburg a Lisabon.

TAB so svojím špecifickým zameraním produkuje uctyhodnú prácu venovanú témam, ktoré sú v dnešnom svete utlačené do pozadia. Svojou aktivitou na tieto problémy nielen upozorňuje, ale zároveň vytvára jednoduché riešenia a pripomína širokospektrálne poslanie a dôležitosť architektúry v striktnej a ponímateľnej forme.


Text: Ľuboš Dobóczi


Čerstvé Ovocie a Archtung vás srdečne pozývajú na prednášku architektonických ateliérov estudi d'arquitectura – toni gironès saderra z Barcelony a TAB Collective z Viedne.

SINGULARCH: Toni Gironès Saderra (Barcelona, ES) | TAB (Viedeň, AT)
11.12.2018 | Fakulta architektúry STU – Kotolňa, Námestie slobody 19, Bratislava
17:00 | AKO SA TO: VIZUÁLNA INTERPETÁCIA | TOITO ARCHITEKTI (SK) a MAPA architekti (SK)
18:30 | TAB (Viedeň, AT)
20:00 | Toni Gironès Saderra (Barcelona, ES)

Prednášky zahraničných architektov budú prebiehať v anglickom jazyku. Vstup na podujatie je voľný.