autor: Martin Brix
dátum: 24.07.2014
zdroj: Čerstvé Ovocie


TUTO - NOVÝ PROJEKT NA OBZORE

TUTO (powered by Slovenská sporiteľňa) je projekt ateliéru yourDesign v úzkej spolupráci s nami, s Čerstvým Ovocím. A o čo TUTO ide?

V zmysle novej tradície, ktorú buduje Aliancia Stará tržnica, by sme chceli vytvoriť priestor dopĺňajúci dianie v Starej tržnici, dodať jej život vo všedný deň. Koncept priestoru je navrhnutý tak, aby mohol fungovať samostatne na dennej báze ale tiež aby dopĺňal program a aktivity Starej tržnice. Plánuje v spolupráci s Vnímavými hračkami zastrešovať tvorivé, edukačné a pohybové aktivity pre deti, program pre mladé rodiny, mamičky a oteckov s deťmi, a takisto voľno-časovú náplň v našej réžii hlavne pre študentov, mladých a tiež návštevníkov od dospelých až po seniorov.

Cieľom projektu je vytvorenie stabilného multifunkčného priestoru, v ktorom by boli aktivity organizované na pravidelnej báze (workshopy, tvorivé dielne, prednášky) pod dohľadom profesionálov, doplnené o občasné aktivity (diskusie na aktuálne témy, kultúrne podujatia a pod.). Okrem tejto nosnej línie by sa program menil v priebehu dňa tak, aby zasiahol čo najviac kategórií skupín ľudí (rodiny, deti, študentov, seniorov).

Jednou rozsiahlejšou vetou: "Ide o multifunkčný a multikultúrny priestor s kreatívnou kaviarňou s príjemnou atmosférou, kde sa budú stretávať dobrí ľudia všetkých vekových kategórií a skupín."

O program viec sa dozviete už čoskoro. Toto bolo také naše krátke predstavenie projektu, na ktorom už dlhšie makáme. No zapíšte si dátum veľkého otvorenia a to 30. augusta. TUTO sa budeme od septembra stratávať. Tešíme sa na vás.

Hlavný parter projektu: Slovenská sporiteľňa
Partneri projketu: Vnímavé hračky, Čerstvé Ovocie, n.o.
Projekt podporujú: Aliancia Stará tržnica, oz Bol raz jeden človek, Slowatch
Realizátor projektu: yourDesign, s.r.o.
Vizuál a grafika: KATstudio