autor: Martin Brix
dátum: 03.10.2018
zdroj: Slovenské centrum dizajnu


VÝSTAV PRÁC FINALISTOV | NCD 2018 – KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

Výstava prác finalistov súťaže Národná cena za dizajn 2018 – komunikačný dizajn si zobrala za cieľ predstaviť verejnosti detaily tvorby grafických dizajnérov. Čo je to layout? Lacetka? Čo to znamená vybrať papier? Ako môže písmo ovplyvniť celý projekt? Návštevníkom chceme v skratke a prostredníctvom vybraných pojmov z praxe predviesť množstvo rozhodnutí, ktoré musí dizajnér urobiť pri svojej každodennej práci. Výstava bude prebiehať v priestoroch Fakulty architektúry na dvoch rôznych miestach. Prvá časť – uvítacia, ideová – bude vo foyer budovy, druhá časť – v priestoroch bývalej kotolne – bude mať podobu klasickej prehliadky prác finalistov.

Výstava predstaví 87 prác finalistov, ako aj víťazné práce, ktoré uspeli v kategóriách Profesionálny dizajn, Študentský dizajn, Dizajn s pridanou hodnotou a špeciálnou cenou poroty. Počas jej trvania sa budú konať komentované prehliadky výstavy, programy pre rodiny s deťmi aj rôzne odborné podujatia. 

Národná cena za dizajn je ocenením, ktoré spoločne udeľujú Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Od roku 2015 sa striedavo oceňuje produktový a komunikačný dizajn. Ten ročník patrí komunikačnému dizajnu a prácam, ktoré boli zrealizované v období počas rokov 2016 a 2017.

Otvorenie výstavy:
8.10.2018 o 18.00
9. 10. – 25. 11. 2018
Kurátorka: Eva Kašáková
Architektonický návrh a realizácia výstavy: Peter Liška, Matúš Lelovský

Otvorené:
Každý deň okrem pondelka
13.00 – 18.00, v utorok:10:00 – 18:00
Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 19, Bratislava