Urban Market Editions / Urban Market 2010 (Summer Edition)

Urban Market (Summer Urban Market 2010 - Urban Market Zóna na Festivale GRAPE 2010) / dátum konania akcie: 13.08.2010 - 14.08.2010 / miesto konania akcie: Letisko Piešťany, Žilinská cesta 597/81, Piešťany

Podujatia

Termíny najbližších podujatí ešte niesu známe.

DO PIEšťAN ODCHáDZAME Už ZAJTRA
Do Piešťan odchádzame už zajtra

Prechádzame už priamo k realite. Tou je, že Summer Urban Market sa koná od tohto piatka a tak, ako napovedá nadpis, my makáme priamo na mieste počnúc zajtrajším dňom.

PREDSTAVUJEME: SUMMER URBAN MARKET
Predstavujeme: Summer Urban Market

Keďže opis prvého nášho Urban Marketu máme za sebou, prejdeme k predstaveniu aktuálnej akcie, ktorú chystáme na august. Dnes to bude len "stručnejšie" zhrnutie, k detailnejším veciam by sme sa dostali časom.