autor: Martin Brix
dátum: 14.05.2012
zdroj: www.askingarchitecture.sk


Asking Architecture - Pavilón Českej a Slovenskej republiky

Asking Architecture – Pavilón Českej a Slovenskej republiky na 13. Bienále architektúry v Benátkach 2012

9. 5. 2012 Bratislava  Projekt Asking Architecture je víťazným návrhom na realizáciu expozície v Pavilóne Českej a Slovenskej republiky na prestížnej medzinárodnej prehliadke 13. Bienále architektúry v Benátkach 2012. V marci ho vybrala odborná komisia spomedzi 30 súťažných návrhov autorov z rôznych krajín. Autorom vybratého návrhu expozície v Benátkach je združenie rese arch pod vedením architekta Jána Perneckého, ktoré projekt realizuje v spolupráci s národnými inštitúciami (Slovenská národná galéria, Ministerstvá kultúry SR a ČR) a ďalšími, viac ako dvadsiatimi, nezávislými organizáciami a autormi.

Bienále architektúry v Benátkach patrí k prestížnym prehliadkam súčasnej kultúry, známym pod spoločným názvom La Biennale di Venezia (Bienále Benátky). Okrem bienále architektúry prezentujú súčasné medzinárodné trendy prehliadky výtvarného umenia, filmu, tanca, hudby a divadla.

13. Bienále architektúry Benátky 2012 sa bude konať od 29. augusta do 25. novembra 2012 v historických areáloch Giardini della Biennale a Arsenale, i na ďalších miestach Benátok. Hlavným kurátorom sa stal britský architekt David Chipperfield, ktorý zvolil za tému Common Ground – hľadanie toho, čo máme spoločné, s dôrazom na architektonickú kultúru, tvorenú nielen jednotlivcami, ale najmä bohatou komunitou rôznorodých ideí, zjednotených v spoločnej histórii, ambíciách, problémoch a ideáloch.

V areáli Giardini della Biennale sa nachádza 29 národných pavilónov, ktoré postavili v rôznych rokoch samotné participujúce krajiny. Bývalý Československý národný pavilón v Benátkach je dielom architekta Otakara Novotného z roku 1925. Na základe medzištátnej dohody medzi ČR a SR je tento rok hlavným organizátorom expozície oboch krajín na bienále architektúry v Benátkach Slovenská národná galéria, pričom účastníkmi môžu byťautori z oboch krajín.

Asking Architecture
Čoraz viac autorov a nezávislých skupín pracuje s architektúrou ako s médiom umenia, kultúry, vedy alebo spoločnosti. Autori týchto projektov nie sú iba architekti, svoje médium nenazývajú nutne architektúrou. Napriek tomu s ňou pracujú – a to nekonvenčne: bez ambície ponúkať odpovede a riešenia, nahrádzať nevyhovujúce vyhovujúcim alebo optimalizovať. Hľadajú, pýtajú sa, problematizujú, polemizujú, rozkladajú a zažívajú. Ich výstupy sú rôzne – priestorové, textové, vizuálne, zvukové, interaktívne, akčné, často sú kombináciou viacerých.

Projekt Asking Architecture obojsmerne komunikuje s kultúrnou verejnosťou z celého sveta. Vďaka súčasným technológiám bude v pavilóne umiestnených niekoľko desiatok paralelných virtuálnych expozícií, na ktoré budú môcť návštevníci reagovať obsahovo bohatými komentármi. Diela a projekty slovenských a českých architektov, umelcov a skupín, pracujúce polemicky s médiom architektúry a urbanity, budú katalyzátorom dialógu s aktuálnym architektonickým svetom, expozícia bude úvodným oslovením, prvou vetou pri zoznamovaní.

Realizácia expozície
„Bienále nie je prezentáciou autorských alebo národných diel. Tu sa architektúra deje, definuje alebo manifestuje. A práve túto príležitosť môžu Slovensko a Čechy využiť na konfrontáciu so svetovou architektonickou komunitou, ktorej štandardnou súčasťou sa už nenápadne stali. Predkladaný projekt je sebavedomým dialógom (v najčistejšom význame) slovenských a českých architektov s fundovanými návštevníkmi benátskeho bienále.“ (Ján Pernecký v projekte Asking Architecture)

Kurátorom expozície pre národný pavilón v Giardini della Biennale je architekt Ján Pernecký zo združenia rese arch, ktorý projekt inicioval a vytvoril v spolupráci s ďalšími profesionálmi – teoretikmi, umelcami, manažérmi a organizátormi kultúry. Spolukurátorkou projektu je kultúrna manažérka Barbora Šedivá (Atrakt Art, 4AM Fórum pro architekturu a média v Brne). Na produkcii spolupracujú okrem hlavného organizátora Slovenskej národnej galérie a združenia rese arch aj neziskové organizácie Mladý pes a Čerstvé Ovocie.

Združenie rese arch od roku 2010 intenzívne organizuje podujatia zamerané na teóriu a abstraktné témy súčasnej architektúry. Podujatia rese arch sa výrazne líšia od iných podobných aktivít. Témy výskumu a diskusií sú všeobecné a týkajú sa veľkých tém architektúry. Principiálne sa vyhýbajú aktuálnym a lokálnym problémom architektúry a výstavby, zameriavajú sa na architektúru ako fenomén, ktorý je súčasťou kultúry. Viac informácií: www.rese-arch.org.

Zúčastnení autori a skupiny
Počas posledného aprílového týždňa sa v priestoroch Banskej St a nice v Banskej Štiavnici konalo prvé intenzívne stretnutie kurátorom prizvaných zástupcov autorských združení, ktorých diela a aktivity budú prezentované v Pavilóne Českej a Slovenskej republiky počas 13. Bienále architektúry v Benátkach. Sú medzi nimi 4AM Fórum pro architekturu a média (CZ), 13m3 (SK), Anna Cséfalvay (SK), Atrakt Art (SK), BANSKÁ ST A NICA  Contemporary (SK), BUNKA pre súčasnú kultúru (SK), Tomáš Džadoň (SK, CZ), H3T architekti (CZ), Marek Kvetán (SK), Pavlína Morháčová (SK), Nástupište 1-12 (SK), OFFCITY (CZ), PBlog (SK), rese arch (SK), Kateřina Šedá (CZ), urbanflow (SK, AT), Východné pobrežie (SK), Záhrada (SK), Stanica Žilina-Záriečie (SK).

Slovenské prezentácie projektov
V priebehu mája sa v Bratislave uskutoční verejné predstavenie niektorých z vystavených diel, technického riešenia expozície, ale aj samotného kurátorského konceptu.

Termíny májových podujatí Asking Architecture presents:

10. máj, Galleria Cvernovka
rese arch, 4AM Fórum pro architekturu a média, urbanflow

15. máj, Progressbar
13m3, Atrakt Art, Mladý pes n.o., Čerstvé Ovocie, n.o.

17. máj, design factory
Anna Cséfalvay, Pavlína Morháčová, H3T architekti

22. máj, Galleria Cvernovka
Nástupište 1-12, BUNKA pre súčasnú kultúru, Záhrada, OFFCITY

24. máj, Progressbar
Tomáš Džadoň, PBlog, grafické riešenie expozície: Matúš Lelovský&Braňo Matis, IT riešenie expozície: Ľubomír Panák

29. máj, Galleria Cvernovka
Stanica Žilina-Záriečie, BANSKÁ ST A NICA  Contemporary, Východné pobrežie

Podujatia začínajú vždy o 18:00, zmena programu vyhradená.
Z dôvodu obmedzenej kapacity sa, prosím, registrujte na registracia@askingarchitecture.sk
Pre aktuálne info sledujte askingarchitecture.sk a facebook.com/askingarchitecture.