autor: Martin Brix
dátum: 21.05.2012
zdroj: Čerstvé Ovocie


Asking Architecture presents (4)

22. mája sa v Gallerii Cvernovka uskutoční ďalšie z májových podujatí, na ktorých sa verejnosti predstavia organizácie, ktorých projekty budú súčasťou slovenskej expozície na 13. Bienále architektúry v Benátkach 2012. Prezentácie na štvrté vydanie si chystajú Nástupište 1-12, BUNKA pre súčasnú kultúru, Záhrada a OFFCITY.

22. máj 2012, 18:00 Galleria Cvernovka

Nástupište 1-12
Nástupište 1-12 / Platform 1-12 je miesto pre súčasnú kultúru s viacdisciplinárnym zameraním na hudbu, umenie, prezentácie a vzdelávacie aktivity. Tak ako nástupištia 1 až 12 Autobusovej stanice v Topoľčanoch spájajú mesto s ostatnými regiónmi Slovenska a svetom, "Nástupište 1-12 / Platform 1-12" v podchode topoľčianskej stanice je miestom, cez ktoré do mesta vstupuje kultúra a umenie. Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru 'Nástupište 1-12' vzniklo ako projekt občianskeho združenia OZ Nástupište 1-12. Občianske združenie "Nástupište 1-12" vzniklo združením neformálnej skupiny SMT /skupina mladých tvorcov/ a viacerých aktivistov v oblasti kultúrneho diania. OZ Nástupište 1-12 rozvíja svoje aktivity v rámci projektu multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru "Nástupište 1-12" a neformálnej skupiny SMT /skupina mladých tvorcov. Projekt multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 má ambíciu pozdvihnúť kultúrne povedomie obyvateľov mesta a jeho okolia využitím komunikačného a spoločenského potencionálu podchodu pod Autobusovou stanicou v Topoľčanoch. Nechce byť priestorom uprostred podchodu nečinne čakajúcim na svojho diváka, chce byť živým umením kráčajúcim cez podchod spolu s obyvateľmi mesta a jeho okolia. Projekt multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 v nadväznosti na činnosť neformálnej skupiny SMT má zároveň snahu byť miestom, kde sa obyvatelia mesta a jeho okolia budú zoznamovať s prácou nadaných mladých ľudí regiónu ako aj zo zahraničia.
http://www.nastupiste.sk/ 

BUNKA pre súčasnú kultúru
Bunka je otvorenou platformou v presnom vymedzení, ohraničení lokality pôsobenia. V našom prípade je to mesto Nitra. Bunka je teda zázemím pre “city-specific1“ výskum v súvislostiach urbáneho a kultúrneho vývoja – budúceho smerovania. Bunka je strategická v dlhodobosti tohto vymedzeného pôsobenia (v rámci jedného mesta Nitra, neskôr v sieti viacerých), taktická v schopnosti reagovať na novú situáciu (zmena miesta jej fyzického osadenia, migrácia v rámci nefungujúceho verejných priestorov). Z toho vyplýva aj smerovanie, zmysel fyzickej formy , aká je jej vlastná. 
Objekt Bunky je praktickým pružným modulom pre jeho schopnosť objemovej prispôsobivosti reálnej požiadavke. 
Bunka dáva možnosti pre uplatnenie formátov ako sú výstavy, performance, divadlo, filmové a videoartové projekcie , autorské prezentácie , viacúrovňové diskusie, čítačky, happeningy, eventy, ktoré sú prostriedkom, spôsobom jazykom komunikácie vo verejnom priestore o verejnom záujme. Prostredníctvom týchto formátov na viacerých miestach mesta, v dlhom trvaní akupunktúrne stimuluje, oživuje sociálnu výmenu, formuluje, zhodnocuje stagnované body verejného záujmu. 
Cieľom tohto pôsobenia Bunky je tak definovanie a overovanie limitov urbánneho medzipriestoru cez kritické nastolenie otázok odkrívajúcich hranice súčasného mesta. Bunka chce byť štartérom aktivizátorom vedomého hľadania identity miesta, uvedomovania si hodnoty. 
Bunka je snahou o „zaplnenie“ medzier nielen urbánnych ale aj mentálnych. 
V neposlednom rade kladieme dôraz na súčinnosť praktickej skúsenosti a jej teoretickej reflexie.
Projekt zastrešuje novovzniknuté občianske združenie tab_lab.

Záhrada
"Záhrada: hovory o kultúre a kriku doby"
Diskusné večery v Lisztovej záhrade Univerzitnej knižnice v Bratislave.

OFFCITY
Projekt (nejen) o umění ve veřejném prostoru

Projekt OFFCITY 2011 je třetím ročníkem dlouhodobého umělecko-sociologicko-komunitního projektu, který pracuje s tématem města (Pardubicemi) jako se strukturou a živým organismem, zkoumá rozdílmost pohledů na něj, včleňuje projevy současného umění a architektury do veřejného prostoru Pardubic, občany tohoto města seznamuje s jejich různými podobami, učí je umění a kulturu vnímat jako něco zcela přirozeného, co je a má být součástí našeho životního a sociálního prostředí.

CÍLE:
– vytvoření prostoru a podmínek pro vznik živě komunikujícího společenství, vytvoření možností pro komunikaci s veřejnou správou, otevření veřejné diskuse na aktuální témata týkající se zejména veřejného prostoru města
– informovat veřejnost o současných podobách umění a architektury ve veřejném prostoru, o jejich významu pro život města
– prezentovat umění ve veřejném prostoru a snažit se měnit vztah obyvatel města k takto prezentovaném­nu umění
– pozitivně ovlivňovat vnímání současného umění a architektury
– podporovat realizace děl mladých umělců, architektů a studentů uměleckých oborů
http://www.offcity.cz/

Podujatia začínajú vždy o 18:00, zmena programu vyhradená.
Z dôvodu obmedzenej kapacity odporúčame registráciu na adrese registracia@askingarchitecture.sk
Podujatie pripravili: Mladý pes n.o.Čerstvé Ovocie, n.o. a o.z. rese arch
Za mediálnu podporu ďakujeme: citylife.sk
Pre aktuálne info sledujte askingarchitecture.sk a facebook.com/askingarchitecture.
Adresa priestoru: GALLERIA CVERNOVKA (uzol kultúry), Páričkova 18, 821 08 Bratislava,www.galleriacvernovka.sk