autor: Martin Brix
dátum: 21.05.2012
zdroj: Čerstvé Ovocie


Asking Architecture presents (5)

Na predposlednom vydaní májových prezentačných podujatí Asking Architecture presents sa predstavia Tomáš Džadoň a PBlog, ktorých projekty budú súčasťou slovenskej expozície na 13. Bienále architektúry v Benátkach 2012. Tretia prezentácia bude patriť grafickým dizajnéromMatúšovi Lelovskému a Braňovi Matisovi, ktorí pripravujú expozíciu a materiály k nej po grafickej stránke. Poslednú, štvrtú, prezentáciu v tento večer bude mať Ľubomír Panák, ktorý pripravuje i.t. riešenie expozície.

24. máj 2012, 18:00 Progressbar

Tomáš Džadoň, Je to atrakcia alebo to padá? / inštalácia vo verejnom priestore
Architektúra v architektúre alebo inštalácia vo verejnom priestore čakárne, staničnej haly vzbudila nečakaný mediálny ohlas, emócie. Aj napriek tomu, že bola socha už vystavená v galériách v Prahe, Bratislave a Košiciach, nikdy sa k nej nevyjadrovalo toľko laikov.
Ak chcete ľudí osloviť, postavte im do cesty 5 metrový panelák. Ak ich chcete zneistiť, postavte im do cesty šikmý panelák. Ak ich chcete rozčúliť postavte ho do haly železničnej stanice. Následne si vypočujete názory na súčasné umenie, na architektúru, na estetiku, vkus ale aj tie technické ktoré budú hovoriť o statike. Podstatným momentom inštalácie bola skutočnosť, že od septembra 2011 o.z. Štokovec získalo licenciu na predaj cestovných lístkov a tak kompletný kontakt s cestujúcou verejnosťou prechádzal cez umelcov a teoretikov, ktorí zabezpečujú predaj. Autor projektu, Tomáš Džadoň inštaláciu daroval BSC.

PBlog
MEDZI MESTOM A MOSTOM
“V projekte “Medzi mostom a mestom” skúmame priestor pod diaľničným mostom, hľadáme jeho optimistickú budúcu tvár a od 22. do 26. augusta ju realizujeme. Chceme aspoň na pár dní dosiahnuť, aby sa stal príjemným miestom, kam prídete s priateľmi alebo rodinou za kultúrou, oddýchnuť si a zabaviť sa” (pozvanka pred projektom)
“Diaľničný viadukt je najväčším symbolom Považskej Bystrice. Kedysi by sme povedali, že sú to Strojárne, ale tie sú dnes bokom od hlavného diania a veľa ľudí už o nich len hmlisto tuší. Most ide rovno cez mesto a je ho odvšadiaľ vidieť. V Strojárňach organizujeme v septembri festival a keďže nám je to málo, pustili sme sa aj do toho mosta.
Vnímame ho spolu s jeho okolím ako veľkú a aktuálnu výzvu, ktorá sa
neskončila iba tým, že ho dostavali. Výrazne zasahuje do mesta, mení
veľa vecí a to hlavne vo svojej bezprostrednej blízkosti, teda pod
sebou. Tento priestor nás zaujíma, presne tu robíme projekt Medzi
mostom a mestom. V marci sme začali pracovať na konceptoch, ako na tento priestor reagovať. Čo vlastne chceme dosiahnuť? Len aby to celé pod mostom dobre skončilo. Ak sa vývoj ponechá na samospáde, bude tam pravdepodobne parkovisko, cesta či divá zeleň. Ľudia, ktorí tam bývajú, sa sťažujú na hluk, stĺpy pred oknom, silné nočné osvetlenie a iné. Nový rodinný dom si tu už nepostaví nikto. Štruktúra, ktorá tu bola predtým sa už nezacelí v pôvodnej podobe, budúcnosť je niekde inde. Vzniklo tu terrain vague – neproduktívny, nedefinovaný terén s nejasnou budúcnosťou.” (vysvetlenie nasej motivacie z pblog.sk)
- fotky sú tu: http://www.pblog.sk/?p=1909
- krátky dokument je tu: http://www.pblog.sk/?p=2306

POVAŽSKÉ STROJÁRNE
“Ak sme pri “Medzi mostom a mestom” riešili vstup čohosi radikálne
nového do mesta, skúmali jeho obranné reakcie po zavedení protézy a zahrávali sa s jeho obranyschopnosťou na slabých miestach; v
Považských strojartňach sa dostávame k nánosom identít, čo sa
hromadia, prekrývajú a presvitajú jedna cez druhú, až vzniká
neprehľadná koláž a tým sa objavujú nové významy. Po každom dotyku máme zaprášené prsty. Nechceme tieto jednotlivé vrstvy od seba oddeľovať, ani dekódovať ich pôvodnosť na spôsob tvrdohlavého
detektíva. Znamenalo by to vyhlásiť niektoré za pravé a iné za
falošné; a to si teda netrúfame. Zaujíma nás práve proces vrstvenia:
to, ako rôzne aspekty na seba reagujú, ako si protirečia, a aj tak
tvoria jeden pojem. Považské strojárne sú zároveň ospevovaným miestom dávneho blahobytu, technicky špičkovo vybaveným podnikom, priestorom vyhradených zón a utajení, zbrojovkou a hlásateľom odkazu mieru, výrobcom slávnych motocyklov, garantom zamestnania a bývania, zdrojom všemožného materiálu, ktorý akurát treba preniesť cez vrátnicu nejakým rafinovaným spôsobom, rámcom každodenných stretnutí, podrazov, zoznámení, prepracovanej hierarchie, manželstiev, úrazov. To všetko je tu až príliš prítomné, aby sme to mohli prehliadnuť.” (z textu I.Rumanovej na pblog.sk)
- fotky su tu: http://www.pblog.sk/?p=2156
- kratky dokument je tu: http://www.pblog.sk/?p=2313

Podujatia začínajú vždy o 18:00, zmena programu vyhradená.
Z dôvodu obmedzenej kapacity odporúčame registráciu na adrese registracia@askingarchitecture.sk
Podujatie pripravili: Mladý pes n.o.Čerstvé Ovocie, n.o. a o.z. rese arch
Za mediálnu podporu ďakujeme: citylife.sk
Pre aktuálne info sledujte askingarchitecture.sk a facebook.com/askingarchitecture.
Adresa priestoru: Progressbar, Cukrová 14, 811 08 Bratislava, www.progressbar.sk
Posledný event: https://www.facebook.com/events/353199938068047/