autor: Martin Brix
dátum: 28.05.2012
zdroj: www.askingarchitecture.sk


Asking Architecture presents (6)

29. mája sa v Gallerii Cvernovka uskutoční posledné z májových podujatí, na ktorých sa verejnosti predstavia organizácie, ktorých projekty budú súčasťou slovenskej expozície na 13. Bienále architektúry v Benátkach 2012. Prezentovať sa bude Stanica Žilina-ZáriečieBANSKÁ ST A NICA Contemporary a Východné pobrežie.

29. máj 2012, 18:00 Galleria Cvernovka

IN CASE OF FOREIGN AUDIENCE THE EVENT WILL BE HELD IN ENGLISH.

BANSKÁ ST A NICA Contemporary
BANSKÁ ST A NICA Contemporary (ďalej BSC) je projekt kultúrneho rezidenčného centra, ktorý realizuje skupina profesionálnych umelcov, teoretikov a kultúrnych aktivistov z občianskeho združenia Štokovec, priestor pre kultúru (založené v roku 2008). V centre nášho záujmu stojí tzv. artists in residence program zameraný na aktívnu produkciu a vytváranie nových umeleckých diel prostredníctvom rezidenčných pobytov umelcov zo Slovenska a zahraničia.
BSC sa nachádza na Strednom Slovensku, v meste Banská Štiavnica, 2 hodiny jazdy autom z Bratislavy (hlavné mesto), tri hodiny jazdy autom z Košíc (Európske hlavné mesto kultúry 2013) a dve hodiny jazdy autom z Budapešti (hlavné mesto Maďarska).
Sídlom BSC je objekt stále funkčnej železničnej stanice na periférii historického mesta, Banská Štiavnica, ktoré je zapísané v zozname pamiatok UNESCO. Po vystúpení z vlaku (lokálka známa aj pod názvom štiavnická Anča) sa ocitnete priamo v “kultúrnom centre”.
Budova stanice bola postavená koncom 40tych rokov, ako koncová stanica 21 km dlhej železničnej trate z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice, za pomoci 40 tisíc dobrovoľníkov plných nadšenia po skončení druhej svetovej vojny. Tento elán samozrejme poznačený komunistickou ideológiou sa premietol aj do mierky staničnej budovy, ktorá je na tunajšie pomery a vyťaženosť trate prehnane monumentálna. Po krachu banského a textilného priemyslu v 90tych rokoch, bola budova stanice dlhodobo na okraji záujmu tak obyvateľov mesta ako aj cestujúcich. Reinkarnácia v kultúrne centrum tak predstavuje jednu z (kreatívnych) možností revitalizácie objektu a okolia stanice.
Hnacími osobami projektu sú vizuálny umelec Svätopluk Mikyta a teoretička Zuzana Bodnárová.

VÝCHODNÉ POBREŽIE
Tu sa nenachádzate
Nenachádzate sa v meste s kvalitnou verejnou dopravou ani vysokým
štandardom zdravotnej starostlivosti, relevantnou kultúrnou alebo
športovou organizáciou.
V tom meste architekti nestavajú ikonické budovy, či stavby
medzinárodného významu, továrne sú len ruiny a nemenia sa na centrá progresívneho myslenia.
Aj napriek tomu žijú v tomto meste tisíce ľudí, ktorí ho považujú
za svoj domov a za svoj štandard. Pritom by mohli dostať viac.
Tu sa nenachádzate je verejná diskusia Východného pobrežia o kvalite života v mestách. Ide o pripomenutie kontextu ,v ktorom ludia zijú. O to, že sa nachádzajú v konkrétnom meste a ak chcú môžu ho
zlepšiť, ale zároveň nemôžu očakávať, že veci fungujú ako v
mestách, v ktorých sa nenachádzajú, lebo sa tam proste nenachádzajú..

STANICA ŽILINA-ZÁRIEČIE
S2 is an object-building, a second venue of Stanica Žilina-Záriečie, cultural node. It was built as an answer to lack of physical space for culture and art, it was constructed as an example of low-budget multifunctional hall (theatre/dance/concert/conference/cinema) and mainly, it was made by community of people consisting of culture operators, artists, volunteers and members of audience with strong experimental approach to architecture, urbanism, construction, materials and funding.
We would like to present this living, working experiment situated under the road bridge of Slovakia.
More info at http://www.stanica.sk/s2/?lang=en

Žilina Sound Map is an alternative city guide that combines contemporary folklore with modern technologies. The user walks the streets of the city while listening to audio illustrations of local urban legends through the mobile geosocial application Broadcastr. This trip unveils stories hidden behind the facades of the buildings and so allows the tourist (or even the local citizen) to experience and get to know the city deeper. Strong connection between local history and city space can function as an attractive platform for presenting the urban space in a brand new point of view.

- – – -

FACEBOOK Event

Podujatia začínajú vždy o 18:00, zmena programu vyhradená.
Z dôvodu obmedzenej kapacity odporúčame registráciu na adrese registracia@askingarchitecture.sk
Podujatie pripravili: Mladý pes n.o.Čerstvé Ovocie, n.o. a o.z. rese arch
Za mediálnu podporu ďakujeme: citylife.sk
Pre aktuálne info sledujte askingarchitecture.sk a facebook.com/askingarchitecture.
Adresa priestoru: GALLERIA CVERNOVKA (uzol kultúry), Páričkova 18, 821 08 Bratislava,www.galleriacvernovka.sk