autor: Martin Brix
dátum: 12.12.2020
zdroj: Čerstvé Ovocie


GENERÁCIA 30+: KILO / HONČ

KILO / HONČ je architektonické štúdio pod vedením architektov Richarda Kila a Mateja Honča. Ich súčasná prax je zameraná na tvorbu od malých intervencií cez interiéri až po navrhovanie budov. Architektonické myslenie štúdia je zamerané na hlbšie skúmanie postupov a prístupov pri generovaní priestoru, materiality a samotnej architektúry. Ich základné východisko hovorí o tom, čo v priestore nie je, ako v ňom plynie čas, aké sú nadväznosti, čo nám naozaj stačí a čo nás môže naučiť.

KILO / HONČ


PROGRAM: SINGULARCH 2020

15.12.2020 / Online prednáška a diskusia na Facebook profile ČO – Čerstvé Ovocie | @cerstveovocie

Pred hlavnou prednáškou sa uskutoční diskusia s podtitulom " Generácia 30+". V dnešnej dobe vzniká mnoho ateliérov reprezentovaných novou vlnou mladých architektov. Túto generáciu tvoria mladí ľudia so skúsenosťami v praxi renomovaných ateliérov slovenskej scény. Generácia 30+ svojou vlastnou cestou prináša svieže a nové impulzy. Ako vníma architektúru táto vrstva? Aké sú ich ciele, aké majú limity, v ktorej sfére sa im darí najviac a akú majú predstavu o budúcnosti v architektúre? 15. decembra sa porozprávame v „preddiskusii“ Generácia 30+ s ateliérmi KILO / HONČ a Kuklica Smerek Architekti + Hubinský (v zastúpení Peter Kuklica a Juraj Hubinský), moderuje Martin Zaiček.

19:00 / KILO / HONČ | Kuklica Smerek Architekti + Hubinský
Online diskusia na Facebook profile ČO – Čerstvé Ovocie | @cerstveovocie / Diskusia v slovenskom jazyku.

20:00 / ov–a (Praha, CZ) | Štepán Valouch a Jiří Opočenský
Online prednáška na Facebook profile ČO – Čerstvé Ovocie | @cerstveovocie / Prednáška v českom jazyku.


SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť a študentov architektúry, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), RAAMWERK (Brusel), CIRCOLO-A (Janov), TAB (Viedeň), Toni Gironés Saderra (Barcelona), ORA (Znojmo), KOSMOS (Moskva) a Langarita–Navarro (Madrid). Veľmi nás teší, že v roku 2020 naše tretie pozvanie prijali architekti ov–a (Praha). Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.


Organizuje ČO - Čerstvé Ovocie v spolupráci s občianskym združením Archtung.
Sériu prednášok SINGULARCH z verejných zdrojov finančne podporil: Fond na podporu umenia
S finančnou podporou: Bratislava - hlavné mesto SR prostredníctvom grantového programu Nadácie mesta Bratislavy
Mediálni partneri: Radio_FM, Archinfo portál - architektúra, architekti, diela, CITYLIFE.SK, YIM.BA - Yes In My Bratislava, Fakulta architektúry a dizajnu STU, DAAD, České centrum v Bratislave, ASB.sk
Ďakujeme: Nová Cvernovka