autor: Martin Brix
dátum: 12.12.2020
zdroj: Čerstvé Ovocie


GENERÁCIA 30+: KUKLICA SMEREK ARCHITEKTI + HUBINSKÝ

Kuklica Smerek Architekti + Hubinský je zoskupenie ateliérov Kuklica x Smerek architekti a Hubinsky atelier. Keďže sa tvorebne dopĺňajú a zdieľajú rovnaký priestor a názory, rozhodli sa pracovať spoločne na väčšine klientských zadaniach či súťažiach.

Kuklica Smerek Architekti + Hubinský

Kuklica Smerek Architekti vznikol v roku 2015. Tvorba tohoto ateliéru je proces, v ktorom sa snažia čo najlepšie pochopiť svet okolo nás a vplyv architektúry na každodenný život. Od začiatku pracujú na rozmanitých projektoch a mierkach, čo ich núti uvažovať o každom zadaní zo všetkých uhlov. Pri návrhoch hľadajú logické a zároveň koncepčné riešenia, rešpektujú tradície aj genius loci, no zároveň veria aj v nabúravanie zaužívaných spoločenských stereotypov.

Hubinsky atelier je architektonické štúdio založené Jurajom Hubinským v roku 2015. Súčasnú architektonickú činnosť charakterizujú projekty viacerých mierok od interiérov, skrz budovy až po urbanizmus. Princíp tvorby spočíva v hľadaní možností, rozmýšľaní nad konceptom a kontextom, práci s úprimnou materialitou či zmyslom pre detail a vtip. Každé zadanie vníma ako akýsi prototyp, ktorý si zaslúži špecifickú pozornosť. Ďalšou témou, ktorej sa ateliér venuje sú výtvarné intervencie do architektonického priestoru. Okrem pracovných návykov pestujeme aj smiech, či rajčiny.


PROGRAM: SINGULARCH 2020

15.12.2020 / Online prednáška a diskusia na Facebook profile ČO – Čerstvé Ovocie | @cerstveovocie

Pred hlavnou prednáškou sa uskutoční diskusia s podtitulom " Generácia 30+". V dnešnej dobe vzniká mnoho ateliérov reprezentovaných novou vlnou mladých architektov. Túto generáciu tvoria mladí ľudia so skúsenosťami v praxi renomovaných ateliérov slovenskej scény. Generácia 30+ svojou vlastnou cestou prináša svieže a nové impulzy. Ako vníma architektúru táto vrstva? Aké sú ich ciele, aké majú limity, v ktorej sfére sa im darí najviac a akú majú predstavu o budúcnosti v architektúre? 15. decembra sa porozprávame v „preddiskusii“ Generácia 30+ s ateliérmi KILO / HONČ a Kuklica Smerek Architekti + Hubinský (v zastúpení Peter Kuklica a Juraj Hubinský), moderuje Martin Zaiček.

19:00 / KILO / HONČ | Kuklica Smerek Architekti + Hubinský
Online diskusia na Facebook profile ČO – Čerstvé Ovocie | @cerstveovocie / Diskusia v slovenskom jazyku.

20:00 / ov–a (Praha, CZ) | Štepán Valouch a Jiří Opočenský
Online prednáška na Facebook profile ČO – Čerstvé Ovocie | @cerstveovocie / Prednáška v českom jazyku.


SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť a študentov architektúry, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), RAAMWERK (Brusel), CIRCOLO-A (Janov), TAB (Viedeň), Toni Gironés Saderra (Barcelona), ORA (Znojmo), KOSMOS (Moskva) a Langarita–Navarro (Madrid). Veľmi nás teší, že v roku 2020 naše tretie pozvanie prijali architekti ov–a (Praha). Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.


Organizuje ČO - Čerstvé Ovocie v spolupráci s občianskym združením Archtung.
Sériu prednášok SINGULARCH z verejných zdrojov finančne podporil: Fond na podporu umenia
S finančnou podporou: Bratislava - hlavné mesto SR prostredníctvom grantového programu Nadácie mesta Bratislavy
Mediálni partneri: Radio_FM, Archinfo portál - architektúra, architekti, diela, CITYLIFE.SK, YIM.BA - Yes In My Bratislava, Fakulta architektúry a dizajnu STU, DAAD, České centrum v Bratislave, ASB.sk
Ďakujeme: Nová Cvernovka