autor: Martin Brix
dátum: 19.04.2012
zdroj: www.artattack.sk


Streetarteterapia

Streetart + arteterapia = Streetarteterapia
 
Arteterapia (z lat. ars – umenie, gr. therapeia – liečenie, ošetrovanie) je liečba umením. Je to špeciálny 
druh psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov.
 
Snažíme sa vniesť do života tvorivosť, rozbiť zabehnuté klišé a otvoriť tak diskusiu pre všetkých. Ako sa 
snažíme, tak sa snažíme, no neuspeli sme pri zodpovedaní jednoduchej otázky: Čo to vlastne ten streetart je?! Každý máme aj tak svoju vlastnú predstavu a definíciu. Graffiti writeri často neuznávajú výtvarný prejav akademicky vzdelaných ľudí a naopak, každý druhý študent si o sebe mnohokrát bez náznaku sebareflexie myslí, že mu diplom automaticky dáva titul „umelec".
 
My sme sa rozhodli rozdiely zmiesť zo stola, inými slovami posadiť všetkých za jeden stôl a ponúknuť priestor 
pre spoločnú a spoločenskú hru. Ako nám povedal Marián Králik z Katedry Architektúry Slovenskej Technickej Univerzity: „študenti nevedia uchopiť model, priestor". Preto jednotným médiom bude malá plastová kocka, s ktorou sa môže každý vyblbnúť, ako uzná za vhodné. Kresliť, sprejovať, zostavovať obrazce ... iba šesť strán a tvoj vlastný nápad.
 
Radi by sme týmto pozvali všetkých (writerov, sprejerov, streetartistov, študentov, rodičov s deťmi) na 
Tyršovo nábrežie v Bratislave. Tam sa počas víkendu 4 - 6. 5. všetci stretneme. Na záver už iba k tej definícii. A nie je tento pekný event vlastne jeden veľký streetart?
 
Ďakujeme za možnosť spolupráce a posielame pozdravy pre Čerstvé ovocie a SaShE. S nadšením prijímame nové 
výzvy.
 
Hrať sa - Učiť sa - Tvoriť !

Text a koncept Miro Gajdoš. A za Čerstvé Ovocie, ďakujeme a posielame pozdrav artattck.sk. Sledujte ich nekonečnú energiu a vynikajúce projekty.