Urban Market / BTW UM

Mimochodom aj iné zaujímavosti týkajúce sa Urban Marketu.

Podujatia

Termíny najbližších podujatí ešte niesu známe.

ĎAKUJEME ZA NáDHERNý ROK 2011
Ďakujeme za nádherný rok 2011

Ďakujeme za nádherný rok 2011 a prajeme pohodové prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a všetko dobré do nového roku.

VIANOčNý MINI URBAN MARKET
Vianočný mini Urban Market

Vinoce sa pomaly ale isto blížia, december pred nami a s ním pred nami aj kopa vianočného zhonu, komerčných reklám a plných obchodov ale aj vôňa ihličia a punču, milých stretnutí a príjemných podujatí.

ŠťASTNé A VESELé SA PRAJú. VIDíME SA V NOVOM ROKU 2011
Šťastné a veselé sa prajú. Vidíme sa v novom roku 2011

Prajeme pohodové prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a všetko dobré do nového roku.