autor: Martin Brix
dátum: 08.09.2018
zdroj: Čerstvé Ovocie


SINGULARCH: RAMMWERK (Gent, BE)

Čerstvé Ovocie a Archtung vás srdečne pozývajú na prednášku architektonického ateliéru RAAMWERK z belgického Gentu.

Prednáška sa koná vrámci projektu SINGULARCH. SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Od roku 2012 sa predstavili architekti a architektonické ateliéry: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín). Veľmi nás teší, že v roku 2018 naše prvé pozvanie prijali architekti RAAMWERK (Gent). Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna pre nás všetkých. Predskakovať hlavnej prednáške bude diskusný formát AKO SA TO : začne. Témou chceme nastupujúcim prvákom priblížiť cestu architekta, proces tvorby a vôbec „ako sa to celé začne“ práve na pôde fakulty. Do diskusie prijali pozvanie architekti Pavol Paňák a Martin Kusý z BKPŠ a mladí architekti z ateliéru GRAU – Andrej Olah a Filip Marčák.

19.09.2018 | Fakulta architektúry STU – Aula Emila Belluša, Námestie slobody 19, Bratislava
19:00 | AKO SA TO: ZAČNE | Pavol Paňák + Martin Kusý (BKPŠ) a Andrej Olah + Filip Marčák (GRAU)
20:00 | SINGULARCH: RAAMWERK (Gent, BE) | Freek Dendooven a Gijs De Cock

Prednáška ateliéru RAAMWERK sa uskutoční v anglickom jazyku a vstup na podujatie je voľný.

SINGULARCH: RAAMWERK (Gent, BE)

RAAMWERK – ARCHITEKTÚRA AKO REMESLO

"Budovať pre nás znamená vytvoriť rámec pre každodenný život. Denné svetlo, materiály a proporcie sú jediné aspekty, ktoré ako architekti môžeme použiť." 

Gijs De Cock, Freek Dendooven a Jon D´haenens. Trojica mladých kamarátov zo školy v Gente, ktorí v roku 2014 založili ateliér s ambíciou realizovať architektúru, ktorá sa snaží vytvoriť rámec pre ideu - myšlienku, ktorá rieši zadanie špecifickými otázkami stavajúc na bohatej architektonickej histórii a stavebných tradíciách - RAAMWERK. Od svojho vzniku ateliér pracuje na portfóliu rôznych projektov v rôznych veľkostiach. Ich základným cieľom je vytvoriť staviteľnú architektúru, ktorá je charakterizovaná kritickým sociálnym, programovým a ekonomickým výskumom.

RAAMWERK: Gijs De Cock, Freek Dendooven, Jon D´haenens | Photo: Stijn Bollaert

RAAMWERK: Gijs De Cock, Freek Dendooven, Jon D´haenens | Photo: Stijn Bollaert

Unikátne charaktery projektov dokazujú, že zaujímavé formy riešenia začínajú jednoduchým gestom a že architektúra môže istým spôsobom presahovať čisto fyzické aspekty budovy a byť tak silným sociálnym nástrojom. Predmety ako pragmatické usporiadanie, medzipriestor, veľkorysosť až krajná pedantnosť detailu sú zreteľne vrytým rukopisom.

RAAMWERK: Duinhelm | Oostende, Belgium

RAAMWERK: Duinhelm | Location: Oostende, Belgium


Organizuje Čerstvé Ovocie v spolupráci s občianským združením Archtung.
Projekt SINGULARCH finančne podporil: Fond na podporu umenia
S finančnou podporou: Bratislavský samosprávny kraj
Mediáni partneri: Radio_FMCITYLIFE.SKArchinfo.sk
Ďakujeme: Fakulta architektúry STU

SINGULARCHje sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta ako aj predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), veľmi nás teší, že v roku 2018 naše prvé pozvanie prijali architekti RAAMWERK (Gent). Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.

SINGULARCH sa uskutoční počas podujatia MANIFEST 2018. Leto je takmer pred deadlinom, a to znamená nový školský rok aj na Fakulte architektúry. Prídťe sa zoznámiť s novými prvákmi, privítať so starými spolužiakmi a spoločne sa zabaviť už šiesty rok na MANIFEST v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave.