autor: Martin Brix
dátum: 30.11.2018
zdroj: Čerstvé Ovocie


SINGULARCH: TONI GIRONÉS SADERRA (ES) | TAB (AT)

Čerstvé Ovocie a Archtung vás srdečne pozývajú na prednášku architektonických ateliérov estudi d'arquitectura – toni gironès saderra z Barcelony a TAB Collective z Viedne.

Prednáška sa koná vrámci projektu SINGULARCH. SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Od roku 2012 sa predstavili architekti a architektonické ateliéry: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín). Veľmi nás teší, že naše posledné pozvanie v roku 2018 prijal architekt Toni Gironès Saderra z Barcelony a ateliér TAB z Viedne. Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých. Súčasťou programu bude aj diskusia na tému vizuálnej interpretácie architektúry s hosťami TOITO ARCHITEKTI a MAPA architekti.

SINGULARCH: Toni Gironès Saderra (Barcelona, ES) | TAB (Viedeň, AT)
11.12.2018 | Fakulta architektúry STU – Kotolňa, Námestie slobody 19, Bratislava
17:00 | AKO SA TO: VIZUÁLNA INTERPETÁCIA | TOITO ARCHITEKTI (SK) a MAPA architekti (SK)
18:30 | TAB (Viedeň, AT)
20:00 | Toni Gironès Saderra (Barcelona, ES)

Prednášky zahraničných architektov budú prebiehať v anglickom jazyku. Vstup na podujatie je voľný.

SINGULARCH: Toni Gironès Saderra (Barcelona, ES) | TAB (Viedeň, AT)

Toni Gironès Saderra | Estudi d'arquitectura (Barcelona, ES)

Estudi d'arquitectura je architektonická prax založená v Barcelone. Katalánsky pôvod tohto ateliéru je značne charakterizujúcim prvkom tvorby známej priestorovým ilustrovaním pojmu "minimálna konštrukcia / maximálna intervencia". Ich prístup k projektovaniu formujú dva kľučové elementy : limit, ako pracovný priestor, a čas, ako súčasť procesu stavby.

Toni Gironès Saderra

Toni Gironès Saderra

"Naše zameranie v tvorbe je založené na každodenných skúsenostiach ľudí, indentifikujúcich prah hodnôt a ich použitia vo vzťahu k životnému prostrediu a mazaním formálnych hraníc vzťahov medzi jednotlivými priestormi." – Toni Gironès Saderra

Toni Gironès  | Espacio Transmisor Del Túmulo – Dolmen Megalítico De Seró | location: Seró-Artesa De Segre, Lleida, Spain | foto: Aitor Estévez

Toni Gironès  | Espacio Transmisor Del Túmulo – Dolmen Megalítico De Seró | location: Seró-Artesa De Segre, Lleida, Spain | foto: Aitor Estévez


TAB (Viedeň, AT)

TAB je viedenský kolektív založený v roku 2015, ktorý sa zameriava na experimentálne, ale aj špecifické sociálne a kultúrne témy a ich dopad na architektúru, urbanitu a dizajn. Výrazný rukopisný prístup k riešeniam otázok na netradičné témy sa TAB zásluhoval o prvú cenu v medzinárodnej súťaži "Metropolis, ideasforward" alebo aj o cenu outstanding artist award experimental design 2016.

TAB Collective | Philippe Jans, Therese Leick, Charles Rauchs and Wilhelm Scheruebl

TAB Collective | Philippe Jans, Therese Leick, Charles Rauchs and Wilhelm Scheruebl

"V našich koncepčných a architektonických projektoch sa snažíme spochybňovať súčasné agendy a usilujeme sa o tvorbu iných, autonómne vyvíjajúcich sa riešení." – TAB Collective

TAB | The Golden Age of Nothing | Outstanding Artist Award for Experimental Design – Honorable mention Outstanding Artist Award for Experimental Tendencies in Architecture | 2016

TAB | The Golden Age of Nothing | Outstanding Artist Award for Experimental Design – Honorable mention Outstanding Artist Award for Experimental Tendencies in Architecture | 2016


Organizuje Čerstvé Ovocie v spolupráci s občianským združením Archtung.
Projekt SINGULARCH finančne podporil: Fond na podporu umenia
S finančnou podporou: Bratislavský samosprávny kraj, grantová schéma Bratislava - hlavné mesto SR - Ars Bratislavensis a Španielske veľvyslanectvo na Slovensku – Embajada De España En Bratislava
Mediáni partneri: Radio_FM, CITYLIFE.SK, Archinfo portál - architektúra, architekti, diela
Ďakujeme: Fakulta architektúry STU


SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta ako aj predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), veľmi nás teší, že v roku 2018 naše tretie pozvanie prijali architekt Toni Gironès Saderra z Barcelony a ateliér TAB z Viedne. Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.

AKO SA TO je pravidelný formát občianskeho združenia Archtung, ktorý má za cieľ študentom Fakulty architektúry STU priblížiť rôzne problematiky, ktoré sa dotýkajú aj ich štúdia architektúry, no často krát nemajú túto tému zaradenú do študijného plánu. Vytvorila sa tak už tradičná platforma, kde jednotliví odborníci z praxe motivujú a ukazujú AKO SA TO: ... V spolupráci s organizáciou Čerstvé Ovocie si spoločne pripravili sériu troch vydaní, ktorá sa stala súčasťou projektu SINGULARCH ako sprievodná diskusia popri prezentácii mladých európskych architektonických ateliérov.