Spolupráce / Fest Market

Tradične netradičný market ako súčasť medzinárodného divadelného festivalu "Divedelná Nitra". Market plný súčasnej módnej tvorby, handmadeu, dizajnu a iného umenia.

Podujatia

Termíny najbližších podujatí ešte niesu známe.

FEST MARKET 2013 X FESTIVAL DIVADELNá NITRA
Fest Market 2013 x Festival Divadelná Nitra

Fest Market 2013 - trh na námestí, spájajúci kreatívnu tvorbu, módu, oddych, kultúru na jednom mieste vrámci festivalu Divadelná Nitra 2013.

FEST DIZAJN MARKET A INé_NáMESTIE
Fest Dizajn Market a Iné_Námestie

Počas festivalu Divadelná Nitra, konalo mnoho sprievodných aktivít. Iných aktivít. Na „inom“ námestí (Svätoplukovom námestí) a jemu priľahlých peších zónach a uličkách, sa konalo multižánrové podujatie prezentujúce súčasné umenie z oblasti divadla, výtvarného umenia a hudby, ale aj regionálne kultúrne, umelecké a komunitné aktivity.

FEST DOBRá DIVADELNá NITRA
FEST dobrá Divadelná Nitra

Aby ti bolo Fest dobre, treba zájsť na FESTival Divadelná Nitra.

MEDZINáRODNý FESTIVAL: DIVADELNá NITRA
Medzinárodný Festival: Divadelná Nitra

Medzinárodný festival Divadelná Nitra je najväčším divadelným festivalom a tento rok sa koná jeho 21. ročínk. Je výberovou nesúťažnou prehliadkou špičkového európskeho, predovšetkým činoherného divadla, prístupnou tanečnému, pohybovému, hudobnému, bábkovému i výtvarnému divadlu, vyhľadáva netradičné, inovatívne a inšpiratívne scénické diela, dáva priestor iným druhom umenia a prezentácii regionálnych kultúrnych aktivít.