Blog / BTW

By The Way...

Podujatia

Termíny najbližších podujatí ešte niesu známe.

MOST 2012
MOST 2012

Ak nás sledujete a páčia sa vám naše projekty a chcete nás podporiť inou ako finančnou cestou, ktorá je veľmi jednoduchá tak čítajte nižšie a podporte nás, Česrtvé Ovocie, ako celok alebo čiastkovo naše projekty, ktoré určite veľmi dobre poznáte a to: Urban Market, Galleria Cvernovka alebo najnovší minuloročný projekt SINGULARch.

PREčO 2%??? PRE ČO, áNO!
Prečo 2%??? Pre ČO, áno!

Tento rok môžete darovať Vaše 2% aj nám. PreČO? 2% z vašich daní práve pre ČO - Čerstvé Ovocie, n.o.?! Pretože aj naďalej chceme ukazovať, že dobré veci musia a by mali byť videné. Tak ako sme sa o to snažili do posiaľ, chceme v tom pokračovať v roku 2013.

VESELé VIANOCE A šťASTNý NOVý ROK 2013
Veselé Vianoce a šťastný Nový Rok 2013

Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a všetko dobré do nového roku 2013. Nech je ešte lepší, ešte kreatívnejší a bohatší, úspešnejší a čerstvejší.

PATRí VáM VEľKá VďAKA!
Patrí vám veľká vďaka!

Urban Market 2012 (Winter Edition) je za nami, preto nám dovoľte napísať pár slov vďaky na záver.

PERMAKULTúRA V MESTE.
Permakultúra v meste.

2. ročník festivalu, v rámci ktorého sa uskutoční stretnutie odborníkov z oblasti permakultúry a formou užšie špecializovaných prednášok a prezentácií sa permakultúra priblíži aj širšej verejnosti.