Podujatia

Podujatia, ktoré sami organizujeme. Podujatia našich kamarátov. Podujatia, na ktorých nesmieme chýbať. Podujatia, na ktorých spolupracujeme. Proste podujatia, ktoré máme radi.

Podujatia

Termíny najbližších podujatí ešte niesu známe.

KOSMOS: EURÓPSKA PROFESIONALITA A RUSKÝ DRIVE
KOSMOS: EURÓPSKA PROFESIONALITA A RUSKÝ DRIVE

KOSMOS je ateliér založený v Moskve mladými architektmi Artem Kitaev, Leonid Slonimskiy a Nikolay Martynov. Ich tvorbu charakterizuje spájanie umenia a technológie, globálna skúsenosť s rešpektom pre miestny kontext, a v neposlednom rade európska profesionalita a ruský drive.

SINGULARCH: KOSMOS (MOSKVA, RUS)
SINGULARCH: KOSMOS (Moskva, RUS)

“Neveríme, že inšpiráciu je možné definovať ako „nevedomý výbuch kreativity“; v našej praxi je „inšpirácia“ skôr „rezonanciou“ - konkrétneho miesta a našej vlastnej skúsenosti, obmedzení projektu a možných riešení v kombinácií s osobnými rozhodnutiami a externými referenciami.”

POZNÁME OCENENÝCH V NÁRODNEJ CENE ZA DIZAJN
POZNÁME OCENENÝCH V NÁRODNEJ CENE ZA DIZAJN

V bratislavskej Design Factory 11. októbra odzneli názvy ocenených diel a mená ich autorov a autoriek. Verejnosť si môže výber z prihlásených prác pozrieť na už prebiehajúcej výstave finalistov Národnej ceny za dizajn 2019 až do 1. 12. 2019.

SPRIEVODNÝ PROGRAM PODUJATIA NCD 2019
SPRIEVODNÝ PROGRAM PODUJATIA NCD 2019

Národná cena za dizajn (NCD) je udeľovaná už od roku 1993, vtedy ešte pod názvom Dobrý dizajn. Súťaž je určená všetkým polohám dizajnu.

AKÉ SÚ SÚČASNÉ DIZAJNOVÉ TRENDY?
AKÉ SÚ SÚČASNÉ DIZAJNOVÉ TRENDY?

Príďte sa pozrieť na tých najlepších na výstavu Národnej ceny za dizajn 2019. Aktuálny ročník patrí produktovému dizajnu a prácam zrealizovaným počas rokov 2017 a 2018. Ocenené práce postupujú na výstavu, ktorá potrvá od 9. 10. do 1. 12. 2019.

ORA: ORIGINÁLNÍ REGIONÁLNÍ ARCHITEKTURA
ORA: ORIGINÁLNÍ REGIONÁLNÍ ARCHITEKTURA

ORA je znojemský ateliér troch mladých architektov: Barbora Hora (UMPRUM), Ján Hora (FUA TUL) a Ján Veisser (FUA TUL). Ich tvorba je charakteristická hľadaním a pozorovaním tradičných hodnôt a ich následným spracovaním od celku až k sofistikovanému regionálnemu detailu.