Projekty / Urban Art Session

Podujatie s edukačným charakterom snažiace sa priblížiť širšej verejnosti „urban art“, čiže umenie vznikajúce v meste, na sídlisku, ako aj motivovať mladých ľudí žijúcich v centrách miest a ich sídliskách a obytných mestských štvrtiach ku kreatívnej tvorbe, sebarealizácii. Takisto umožniť stretnutie autorov, umelcov, ich fanúšikov za účelom vzájomnej výmeny skúseností, ...

Podujatia

Termíny najbližších podujatí ešte niesu známe.

URBAN ART SESSION VOL. 4: KULTúRA MESTSKEJ MóDY
URBAN ART SESSION vol. 4: Kultúra mestskej módy

Projekt Urban Art Session sa tentokrát snaží priblížiť tému z oblasti fashion designu, konkrétne zameranú na streetovú módu rôznych subkultúr. Mesto to sú provokujúce tričká punkáčov, swag hip-hoperov v širokých gaťoch, čierny gear meatalistov a šialené výstrelky fúzatých hipsterov a to nie je ani zďaleka všetko.

URBAN ART SESSION VOL. 3: KULTúRA MESTSKéHO UMENIA
URBAN ART SESSION vol. 3: Kultúra mestského umenia

Čerstvé Ovocie v spolupráci s ArtAttackom prinášame tretí diel z cyklu neformálnych stretnutí Urban Art Session. Po septembrovom „bikes” a októbrovom „music” prišlo aj na samotné označenie art - umenie - kultúru mesta.

URBAN ART SESSIN VOL. 2: KULTúRA MESTSKEJ HUDBY
URBAN ART SESSIN vol. 2: Kultúra mestskej hudby

Kultúra mestskej hudby alebo urban music. Pocit ulice, niečo, čo z nej vychádza, čo sa jej dotýka, čo ju najlepšie vystihuje. Keďže mesto je len väčšia či menšia spleť ulíc, urban music je jeho zrkadlom.

URBAN ART SESSION VOL. 1: KULTúRA MESTSKEJ CYKLISTIKY
URBAN ART SESSION vol. 1: Kultúra mestskej cyklistiky

V spolupráci so Slowatch vám spoločne prinášame prvé vydanie z cyklu neformálnych stretnutí Urban Art Session. Od 26.9. do 29.9. budete môcť nahliadnuť do sveta kultúry mestskej cyklistiky prostredníctvom výstavy s názvom "Borci a ich mašiny" a workshopu "Ľudia, pre ktorých sa ich bicykel stal zásadnou súčasťou ich životov".